Finanse

Dobre dziewięć miesięcy dla obligacji

We wrześniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2 240 mln zł - poinformowało Ministerstwo Finansów.
Foto: Adobestock

Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.060,5 mln zł (47-proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (34 proc.) i 2-letnie (12 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (5 proc.) i 3-letnie (0,5 proc.).  Na zakup obligacji rodzinnych przeznaczonych dla beneficjentów programu Rodzina 500+ przeznaczono 13,8 mln zł.

We wrześniu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 2,2 mld zł. Od początku roku nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup instrumentów detalicznych ponad 21 mld zł, co przełożyło się na 77-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zainteresowanie naszymi obligacjami potwierdza również utrzymująca się wysoka średnia miesięczna sprzedaż, która po 9 miesiącach ukształtowała się na poziomie 2,4 mld zł – skomentował Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.