Finanse

Niższa rekomendacja dla PZU

Analitycy Haitong Banku w najnowszym raporcie utrzymali rekomendację „neutralnie” dla PZU i obniża cenę docelową do 28,4 zł z 38 zł. Dziś na GPW za akcje ubezpieczyciela płaci się 24,8 zł.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

W raporcie opublikowanym w piątek analitycy Haitong Banku negatywnie postrzegają fakt, że PZU nie przedstawiło jasnej strategii segmentu bankowego, szczególnie po odpisaniu całego goodwillu Alior Banku w I poł. 2020 r.

Prognozy zysków w dół

Może to wynikać z ostatnich zmian w spółce (zmiany w zarządzie, łącznie z niedawnym zatwierdzeniem nowej prezes) i wpływu pandemii na biznes. Tym niemniej strategia dla segmentu bankowego, która spodziewana jest na początku przyszłego roku, pozostaje dla analityków głównym powodem do obaw.

Jednocześnie segment ubezpieczeniowy jak dotąd nie ucierpiał znacząco z powodu pandemii. Ponadto, według zarządu niższe stopy procentowe w perspektywie średnioterminowej także nie powinny mieć negatywnego wpływu na wynik inwestycyjny. Na lata 2020-22 analitycy obniżają prognozy zysku netto odpowiednio o 86/37/27 proc. ze względu na odpisy aktywów bankowych i skorygowane oczekiwania dla segmentu bankowego, spowodowane obniżką stóp procentowych. Na wspomniany okres analitycy zakładają obecnie spadek zysku netto odpowiednio o 53/12/13 proc. do poziomu 1,5 mld zł (-54 proc. r/r), 2,95 mld zł (+97 proc. r/r) i 3,06 mld zł (+4 proc. r/r). Szacunki zysków dla tego okresu różnią się od konsensusu o -19/+3/-3 proc.

PZU jest wyceniane na rok 2021 ze wskaźnikiem P/E na poziomie 7,5x, co daje 6 proc. dyskonto w porównaniu do międzynarodowych konkurentów (poziom 8,0x). Analitycy doceniają wysoki potencjał dywidendowy spółki i wysokie ROE, ale biorą również pod uwagę równoważące ryzyka: niepewność co do strategii w segmencie bankowym, gdzie presja na rentowność jest znacząca, trudny do powtórzenia poziom odszkodowań w segmencie ubezpieczeń oraz potencjalny negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego.

Obniżka stóp procentowych zmniejszyła przewidywany wkład segmentu bankowego do zysku operacyjnego do odpowiednio 0/46 proc. w latach 2020-21. W I poł. 2020 r. PZU dokonało odpisu z tytułu utraty wartości aktywów bankowych w łącznej wysokości 1,3 mld zł. Strategia biznesowa Alior Banku skoncentrowana na kredytach konsumpcyjnych (odpisy związane z tzw. małym TSUE) i sektorze MŚP (wysoki współczynnik NPL), przyczyniła się do spadku rentowności, i zmusiła PZU do odpisania całego goodwillu i aktywów niematerialnych o łącznej wartości 0,9 mld zł. Jednocześnie wycena Banku Pekao została w I poł. 2020 r. obniżona o 0,55 mld zł do 1,7 mld zł (-24 proc.). Ponadto, choć zarząd przyznał, że musi przebudować swoją strategię bankową, to poprosił o cierpliwość w tym względzie do przyszłego roku. Analitycy doceniają potencjał restrukturyzacyjny Banku Pekao, jego wzrost udziału w rynku detalicznym, który zwiększa rentowność, stabilną pozycję kapitałową z wysoką dywidendą i stosunkowo niskie zaangażowanie w kredyty frankowe. Jednocześnie potencjalny powrót do rozmów na temat fuzji z Alior Bankiem może w zależności od warunków znacząco zmienić pogląd na spółkę.

Wysoka wypłacalność, będzie dywidenda?

Celem zarządu jest, aby PZU pozostało spółką dywidendową, wypłacającą wysokie dywidendy. Zatrzymanie zysku netto za 2019 r. z powodu rekomendacji KNF doprowadziło do wzrostu wskaźnika Solvency II dla Grupy PZU do 256 proc. Analitycy oczekują, że w latach 2021-22 PZU wypłaci dywidendę w wysokości 1,8/2,7 zł na akcję (stopa dywidendy 7/10,5 proc.). Przy tak wysokim wskaźniku wypłacalności w PZU Życie i wysokim zysku netto w spółce matce, który w I poł. 2020 r. wyniósł 1,2 mld zł, analitycy nie wykluczają możliwość wypłaty nadwyżkowego kapitału w wysokości do 1 zł na akcję w 2021r., ale nie jest to bazowy scenariusz.

Restrykcje związane z lockdownem przełożyły się na niższą sprzedaż nowych polis, ale również na wzrost odnowień już zawartych. Rentowność w ubezpieczeniach życiowych (marża 24,4 proc., w tym 26,1 proc. w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w I poł. 2020 r., przy celu na rok 2020 powyżej 20 proc.) jak i majątkowych (wskaźnik mieszany 87,1 proc. w I poł. 2020 r. wobec celu na 2020 r. na poziomie 92 proc.) była wysoka. Sprzyjała temu niższa liczba roszczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i motoryzacyjnych, spowodowana ograniczeniem ruchu przez lockdown. Jednocześnie wzrost bezrobocia oraz utrata udziału w rynku i niższe ceny polis OC i AC mogą negatywnie odbić się na składce przypisanej brutto w kolejnych kwartałach. Analitycy obniżają prognozy wyników segmentu ubezpieczeniowego na lata 2021/22 odpowiednio o 3/8 proc. i podwyższają te na bieżący rok o 12 proc.

Ten tekst jest skrótem rekomendacji, której autorem jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk, Haitong Banku. Jej pierwsze rozpowszechnienie odbyło się 9 października o godz. 8:00. W załączniku zamieszczamy zastrzeżenia prawne.

Załączniki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.