REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Klienci TFI znów stawiali na obligacje

Saldo sprzedaży funduszy dla całego rynku, czyli wliczając fundusze niededykowane i dedykowane, było w sierpniu około 1 mld zł nad kreską – wynika ze wstępnych danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Kapitał skierował się głównie do funduszy dłużnych.
Foto: Adobestock

Jeśli chodzi tylko o fundusze skierowane do szerokiego grona klientów, wpłaty przewyższyły umorzenia o około 0,7 mld zł. Wiele wskazuje, że sierpień będzie najlepszym w tym roku miesiącem, jeśli chodzi o napływy nowych środków do funduszy inwestycyjnych. Przypomnijmy, że do lipca saldo sprzedaży jest około 2,4 mld zł pod kreską. Najgorsze pod tym względem były styczeń i marzec, kiedy klienci wycofali odpowiednio o 0,7 mld zł i 1,6 mld zł więcej, niż wpłacili. Jak jednak wynika ze wstępnych danych IZFiA, w sierpniu do funduszy oferowanych drobnym inwestorom wpłynęło o 696 mln zł więcej, niż odpłynęło. Niewiele jednak się zmieniło, jeśli chodzi o nastawienie do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych. Przypomnijmy, że do lipca z funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz akcji łącznie inwestorzy wycofali ponad 3 mld zł netto. Również w sierpniu do takich strategii klienci podchodzili niechętnie, jednak w porównaniu z poprzednimi miesiącami widać poprawę. W funduszach absolutnej stopy zwrotu saldo sprzedaży było 42 mln zł pod kreską. Z kolei z funduszy akcji klienci umorzyli łącznie 127 mln zł. Znów przewagę umorzeń zanotowały też fundusze akcji małych i średnich spółek. Strategie mieszane dotknęły odpływy w wysokości 83 mln zł.

Kapitał odpływał niemal z każdej kategorii funduszy z wyjątkiem tych inwestujących w papiery dłużne. Tym razem pozyskały one aż 960 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się grupy funduszy dłużnych uniwersalnych oraz funduszy polskich obligacji skarbowych.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA