REKLAMA
REKLAMA

Finanse

GPW Benchmark. UKNF nieugięty w sprawie WIBOR-u

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podtrzymuje, że oczekuje od GPW Benchmark, opracowującego nowy WIBOR, złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator jeszcze w tym roku.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Unijne rozporządzenie BMR umożliwia stosowanie stawki WIBOR do końca 2021 r., ale w Polsce Komitet Stabilności Finansowej wyraził oczekiwanie wobec GPW Benchmark, która administruje WIBOR-em, aby wniosek o licencjonowanie tej stawki został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego już w tym roku. Dlatego trwają intensywne prace GPW Benchmark przy udziale banków, ZBP, KNF, NBP, MF i UOKiK, których założeniem jest, że już od początku przyszłego roku będziemy mieli zreformowany WIBOR zgodny z BMR, ale zachowujący swoją definicję i poziom, co powinno zapewnić bezbolesne przejście do nowej rzeczywistości.

UKNF podkreśla, że oczekiwaniem organu nadzoru jest efektywne dostosowanie zasad wyznaczania istniejących już na polskim rynku finansowym wskaźników referencyjnych do wymogów BMR. Z uwagi na fakt, że WIBOR jest wpisany do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych, szczególnie ze względu na skalę jego wykorzystania w kredytach hipotecznych udzielonych konsumentom, UKNF ponownie informuje, że oczekuje od GPW Benchmark, opracowującego ten wskaźnik, złożenia wymaganego przepisami BMR wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator do końca tego roku.

UKNF zauważa, że uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźnika referencyjnego, choć niezbędne, to nie może być rozumiane jako kończące proces modyfikowania metody wyznaczania danego wskaźnika. Stosownie do przepisów BMR takie zmiany muszą być kontynuowane, a dbałość o stabilność finansową i pewność obrotu gospodarczego nakazują by odbywały się one stopniowo i ewolucyjnie. Dlatego UKNF oczekuje dalszego doskonalenia metody opracowywania wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, tak aby była łatwo adaptowalna do zmieniających się realiów gospodarczych. Podkreśla, że stopniowe i ewolucyjne dostosowanie metody opracowywania stawki WIBOR, tak aby jak najlepiej odzwierciedlała właściwe dla niego realia gospodarcze, nie stanowi istotnej zmiany metody wyznaczania.

Nadzór wskazuje, że inne wskaźniki referencyjne stosowane w UE, jak np. LIBOR czy EURIBOR, także przeszły lub przechodzą zmiany, ukierunkowane na wypracowanie metody dokładniej oddającej koszt hurtowego finansowania banków. Wprowadzone na rynkach międzynarodowych zmiany są postrzegane przez administratorów wskaźników referencyjnych, jak i przez właściwe organy nadzoru jako składowe rozwoju wskaźników, które nie zaburzają procesu ich opracowywania.

Głównym celem przyświecającym organom unijnym podczas prac nad BMR była potrzeba zwiększenia ochrony konsumentów. Realizacji tego postulatu mają przede wszystkim służyć wymogi dotyczące metody wyznaczania wskaźnika referencyjnego oraz objęcie nadzorem nowej kategorii podmiotów, jakimi są administratorzy wskaźników referencyjnych – podkreśla UKNF.

W lutym KDF przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR.

Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. W prawdzie przypadku stopy referencyjnej dla polskiego złotego nie stwierdzono takich nieprawidłowości, jakie miały miejsce w przypadku LIBOR, ale konieczność zmiany WIBOR wynika z obowiązywania unijnego prawa -wspomnianego rozporządzenia BMR.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA