Finanse

Małe i średnie firmy wybierają leasing. W Europie górą linia kredytowa

Leasing napędza małe i średnie firmy w Polsce. W całej Unii Europejskiej najczęściej wykorzystywanym przez nie instrumentem finansowania zewnętrznego jest jednak linia kredytowa
Foto: Adobestock

Z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską we wszystkich krajach Unii Europejskiej pod koniec zeszłego roku wynika, że dostęp do zewnętrznego finansowania nie jest głównym zmartwieniem ani polskich ani europejskich małych i średnich firm. Jak się okazuje problem ten dotyka zaledwie 6 proc. polskich firm z sektora MŚP. Gorzej pod tym względem mają firmy działające w Grecji, gdzie problem z dostępem do zewnętrznego finansowania zgłasza 21 proc. małych i średnich firm. Na Malcie i na Litwie problem ten dotyka 13 proc. takich firm. Tymczasem średnia europejska to 7 proc.

Badanie przeprowadzone przez KE pokazuje też, że najbardziej istotnym źródłem finansowania dla 63 proc. małych i średnich firm działających w Polsce jest leasing. Na drugim miejscu jest linia kredytowa (ważna dla 56 proc. polskich MŚP), a podium uzupełnia kredyt kupiecki (istotny dla 43 proc.małych i średnich firm). Na kolejnych miejscach znalazły się kredyty udzielane firmom przez banki oraz dotacje. Od zeszłego roku swoje wyniki znacząco poprawiły jedynie leasing (wzrost o 4 proc.) oraz dotacje (plus 5 proc.).

Nieco inaczej sytuacja wygląda w całej UE. Dla europejskich firm z sektora MŚP w 2019 r. najbardziej istotnymi źródłami zewnętrznego finansowania były linie kredytowe, ważne dla 51 proc. Dalej jest leasing (istotny dla 47 proc. europejskich firm) i kredyty bankowe (istotne dla 46 proc. europejskich MŚP).

Nic dziwnego, że wyniki te cieszą Związek Polskiego Leasingu. - Dane Komisji Europejskiej korespondują z wynikami polskiej branży leasingowej, która w ostatnich latach rozwijała się w tempie dwucyfrowym, w przeciwieństwie do innych wymienionych przez KE instrumentów – komentuje Andrzej Sugajski, dyrektor generalny ZPL.

Badanie przeprowadzone przez KE pokazuje, że linie kredytowe najczęściej były otwierane przez firmy działające w Finlandii, na Malcie, w Danii i Irlandii. Z leasingu najczęściej korzystały firmy działające w Polsce, Estonii, Finlandii, Szwecji, Niemczech i na Łotwie. Natomiast po kredyty bankowe najchętniej sięgały firmy belgijskie, francuskie i słoweńskie.

Pozyskane finansowanie MŚP działające w Europie przeznaczały najczęściej na inwestycje (40 proc. wskazań firm). Na zapasy i kapitał obrotowy postawiło 35 proc. takich firm, 22 proc. z nich sfinansowało rekrutacje i szkolenia pracowników, natomiast 20 proc. rozwój nowych produktów i usług.

W przypadku polskich firm na pierwszym miejscu znalazły się zapasy i kapitał obrotowy (41 proc. deklaracji), na drugim inwestycje (36 proc.), a na kolejnych procesy rekrutacyjno- szkoleniowe (23 proc.) i refinansowanie zobowiązań (21 proc.).

Powiązane artykuły