Felietony

The Best Annual Report 2019 to zapowiedź zmian

Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił kolejną edycję konkursu „The Best Annual Report". To już XV edycja, jubileuszowa i szczególna – kończąca w pewnym sensie dotychczasowy sposób raportowania w wielu aspektach.

Małgorzata Gula, prezes zarządu, Instytut Rachunkowości i Podatków

Foto: materiały prasowe

Po pierwsze, razem z nowym standardem raportowania ESEF, który obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., raporty roczne spółek publicznych wchodzą w świat elektroniczny. To radykalna zmiana w sposobie raportowania, związana z mapowaniem (tagowaniem) sprawozdań finansowych, walidacją, nowym oprogramowaniem i koniecznością dostosowania się do nowych wymogów. W środowisku głównych księgowych, biegłych rewidentów i dostawców IT panuje duże poruszenie spowodowane tym tematem. Niemałe zmiany dotyczą też Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie dostosowania ESPI do nowego raportowania, Ministerstwa Finansów w kwestii badania sprawozdań finansowych JZP za 2020 r. czy GPW, która buduje repozytorium raportów.

Do tego dochodzą zmiany dotyczące raportowania spowodowane pandemią Covid-19, która dotknęła i dotyka spółki w różnym stopniu. Często zaraportować trzeba informacje złe i bardzo złe, co jest wyzwaniem dla relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej. Generalnie wzrasta ryzyko prowadzenia działalności, nadzory wymagają dodatkowych informacji, a inwestorzy martwią się o swoje inwestycje. To niełatwe czasy dla tych, którzy raporty przygotowują, weryfikują i analizują. Mamy kumulację wielu czynników, które w sposób szczególny obciążają emitentów. Dlatego niezwykle istotne jest, aby wszystkie instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie rynku kapitałowego dołożyły wszelkich starań, aby spółki publiczne przeszły przez ten okres jak najbezpieczniej.

To ważne, ponieważ raportowanie zmian wywołanych pandemią nie jest jedyną zmianą w zakresie raportowania emitentów, chociaż z całą pewnością o największej wadze. Mamy jeszcze sprawozdawczość danych niefinansowych rozszerzoną o ochronę klimatu, gospodarkę obiegu zamkniętego, politykę wynagrodzeń czy planowane zmiany w standardach raportowania zintegrowanego. Im mniejszy emitent, tym większy kłopot może mieć z wypełnianiem tych obowiązków. Dlatego w tym roku kapituła konkursu „The Best Annual Report" z dużą starannością, ale też troską i wyrozumiałością będzie weryfikowała raporty roczne za rok 2019, traktując je jako naturalny „bilans zerowy" w odniesieniu do kolejnej edycji za rok 2020.

„Parkiet" jest patronem medialnym konkursu

„The Best Annual Report 2019"

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.