REKLAMA
REKLAMA

Budownictwo

Awbud: Sojusz z Murapolem zbuduje wyniki

Kontrolowana przez Grupę Murapol budowlana firma trzeci rok z rzędu zamknęła dużą stratą. W 2018 r. przychody wzrosły o blisko 9 proc., do 220,3 mln zł. Awbud już na poziomie brutto ze sprzedaży poniósł 9,3 mln zł straty – wobec 3,6 mln na minusie rok wcześniej.
Foto: Fotolia

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 33,3 mln zł – wobec 16,1 mln zł pod kreską rok wcześniej. W 2018 r. wynik został obciążony m.in. dużym odpisem aktualizującym należności, wyższymi odsetkami od zobowiązań (spółka zaciąga m.in. pożyczki w Murapolu) i przeszacowaniem aktywów finansowych.

Dzięki korzystnemu rozliczeniu podatku strata netto wyniosła 32,7 mln zł – wobec 16,6 mln zł rok wcześniej.

42 proc. przychodów Awbudu w 2018 r. przypadało na budownictwo komercyjne i ogólne, 28 proc. na przemysłowe. Prezes Aneta Bińkiewicz oceniła, że miniony rok był jednym z najtrudniejszych w historii grupy, ujemna rentowność to pochodna wzrostu kosztów przy braku waloryzacji wynagrodzeń. Dodatkowo banki i ubezpieczyciele ograniczyli dostęp do finansowania. Dlatego też Awbud korzysta ze wsparcia finansowego Murapolu.

Zarząd oczekuje uzyskania w tym roku 260 mln skonsolidowanych przychodów oraz poprawy wyników operacyjnych. Na dziś wartość portfela zamówień wynosi 235 mln zł. Celem jest zakończenie w tym roku kontraktów zawartych przed 2019 r., czyli głównie nierentownych umów na rynku przemysłowym i ekologicznym. Działalność ma się opierać na współpracy z głównym akcjonariuszem.

Foto: GG Parkiet

Jesienią ub.r. Murapol, kontrolujący 66 proc. papierów, zawarł z Awbudem porozumienie w sprawie powierzenia mu generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, co miałoby się przełożyć na 200 mln zł rocznie przychodów. Do dziś ze spółkami celowymi dewelopera zostały zawarte umowy o wartości ponad 138 mln zł. ar

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA