REKLAMA
REKLAMA

Banki

Wysokie dywidendy banków nie takie pewne?

Wskaźniki wypłacalności, zyski banków i polityka KNF wskazują, że pod względem dywidend rok 2019 będzie najlepszy od 2014 r. Ale jest pewne ryzyko.
Foto: Adobestock

Rekordowo wysokie współczynniki wypłacalności sektora, wysokie zyski i ogólnie dobra sytuacja finansowa polskich banków wcale nie muszą gwarantować wysokich dywidend w przyszłym roku.

Niepewność pozostała

Niektórzy bankowcy obawiają się, że Komisja Nadzoru Finansowego może ograniczyć wskaźnik wypłaty dywidend banków wobec poziomów, które możliwe byłyby do osiągnięcia w ramach przedstawionej w marcu średnioterminowej polityki dywidendowej, a w skrajnym przypadku nawet wstrzymać wypłaty. Podstawą tych obaw jest niepewność dotycząca sytuacji Getin Noble i Idea Banku, kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego.

– Wprawdzie ich sytuacja się ustabilizowała po kilku nerwowych dniach zaraz po ujawnieniu afery taśmowej, ale nie wiemy, jaka jest teraz ich kondycja finansowa. Jest pewne ryzyko, choć trudno oszacować jego wielkość, że tylko z powodu samej niepewności KNF zdecyduje się na dużą ostrożność i dla pewności ograniczy wysokość dywidend – mówi jeden z bankowców.

W połowie listopada Czarnecki złożył zawiadomienie do prokuratury, oskarżając ówczesnego szefa KNF Marka Chrzanowskiego o korupcję („Gazeta Wyborcza" i „Financial Times" ujawniły nagraną przez biznesmena w marcu jego rozmowę z Chrzanowskim). Wprawdzie byłego szefa KNF aresztowano i prokuratura postawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści przez inną osobę, ale burza medialna pośrednio uderzyła w banki Czarneckiego. Pod koniec listopada zarządy obu instytucji przyznały, że przez kilka dni klienci wycofywali więcej depozytów niż zwykle (o ich wzmożonym odpływie świadczyło też wyraźne podniesienie przez nie oprocentowania lokat). Dwukrotnie zebrał się Komitet Stabilności Finansowej, który zapewnił, że sytuacja sektora jest stabilna, ale o istnieniu problemu świadczyło stanowisko Narodowego Banku Polskiego, który zadeklarował gotowość do wsparcia płynności obu banków. Pokazuje to także duża przecena akcji na GPW – tylko przez kilka listopadowych dni notowania Getin Noble i Idea Banku spadły odpowiednio o 60 i 40 proc. Ostatnio nieco odbiły, ale oba wciąż są nisko wyceniane, na około 10 proc. ich wartości księgowej.

Politykę można zmieniać

Czy KNF rozważa możliwość obniżenia dywidend? – Nie komentujemy sytuacji dotyczącej poszczególnych podmiotów. Mamy średnioterminową politykę dywidendową i w zależności od sytuacji rynkowej Komisja może ją dostosowywać. Wszelkie ustalenia w tym zakresie zostaną zakomunikowane po posiedzeniu KNF, na którym Komisja przyjmie założenia – odpowiada Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Nie wszyscy bankowcy podzielają obawy o wpływ banków Czarneckiego na wysokość dywidend w przyszłym roku. – Sytuacja Getinu i Idei ustabilizowała się i nie obawiamy się, że może się wydarzyć coś złego. W sprawie dywidend kluczowa będzie decyzja KNF. Inwestorzy oczywiście pytają o ten wątek, ale nie wygląda na to, aby mieli duże obawy. Gdyby tak było, notowania największych banków, szczególnie tych państwowych, jak PKO BP i Pekao, byłyby pod presją. A tak się nie dzieje, polskie banki zachowują się nawet nieco lepiej w listopadzie i grudniu od europejskich – mówi jeden z bankowców.

KNF informuje, że założeniami polityki dywidendowej banków zajmie się na jednym z kolejnych posiedzeń (najbliższe zaplanowano na 15 i 29 stycznia). – Indywidualne zalecenia będą rozsyłane po przyjęciu przez Komisję założeń ogólnych – mówi Barszczewski.

Pojawia się też pytanie, czy KNF będzie stosować tzw. wskaźnik fully loaded do oceny potencjału dywidendowego banków. Rzecznik wskazuje na możliwość dostosowania polityki w zależności od sytuacji rynkowej. – Czynniki takie jak wpływ MSSF9, konieczność budowy MREL itd. są istotne, ale są one rozłożone w czasie. Zamiarem KNF jest dalsze wzmacnianie sytuacji kapitałowej banków przy zachowaniu prawa do wypłaty dywidendy dla podmiotów o najlepszym standingu – dodaje.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA