Banki

Santander powyżej oczekiwań

Lepszy wynik z opłat i prowizji a także niższe koszt ryzyka umożliwiły przebicie prognoz zysku netto.
Foto: Adobestock

Santander Bank Polska miał w III kwartale 544 mln zł zysku netto, o 18 proc. więcej niż zakładała średnia prognoz zebranych przez PAP. Rezultat jest lepszy niż rok temu o 13 proc. i o prawie 145 proc. większy niż w II kwartale.

- Rezultaty Santander Banku w III kwartale były dobre i to pomimo zaksięgowania w tym okresie kolejnych rezerw na portfel kredytów w CHF (około 120 mln zł). Na uwagę zwraca dwucyfrowy wzrost wyniku prowizyjnego i dobra kontrola kosztów. Dynamiki wzrostu wolumenów pozostają niezbyt imponujące, jednak widać tu poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału – komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

W samym III kwartale bank utworzył 97 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowym portfelem hipotek. Ponadto na całkowitą zmianę salda rezerw wpływ miały także różnice kursowe w kwocie 43 mln zł.

Wynik odsetkowy wyniósł zgodnie z prognozami 1,44 mld zł, czyli urósł rok do roku o 4 proc. i kwartalnie o 2 proc. Marża odsetkowa w III kwartale urosła do 2,64 proc. z 2,59 proc. w II kwartale. Lepszy od prognoz o 3 proc. okazał się wynik z opłat i prowizji, sięgnął 635 mln zł, to o 15 proc. lepiej niż rok temu i o 6 proc. niż w II kwartale.

Koszty działania zgodnie z oczekiwaniami wyniosły 880 mln zł, co oznacza roczny i kwartalny wzrost o 1 proc. Dużo niższe (o prawie jedną piątą) od prognoz okazało się saldo rezerw – wyniosło 224 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 38 proc. i 15 proc. kwartalnie. Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego spadł w III kwartale do 0,89 proc. z 0,99 proc. w II kwartale.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.