Banki

Wciąż słaba sytuacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Największy bank spółdzielczy w Polsce poprawił w I półroczu wynik netto, ale tylko dzięki zdarzeniom jednorazowym. Jego przychody i kapitały zmalały, wartość odpisów wzrosła.
 
Foto: Fotorzepa, Rafał Guz RG Rafał Guz

Podkarpacki Bank Spółdzielczy miał w I półroczu 13,6 mln zł zysku netto wobec prawie 16 mln zł straty rok wcześniej. Jednak struktura wyników nie napawa optymizmem. Wynik odsetkowy, najważniejszy dla banków, spadł o 8 proc. rok do roku, do 40,8 mln zł, co jest efektem malejących aktywów (spadek przez rok o blisko 6 proc., do 2,82 mld zł). W podobnym stopniu skurczył się też wynik z opłat i prowizji, do 8,2 mln zł. Bardzo mocno, bo aż o 90 proc., poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej i wyniósł 64 mln zł. To efekt połączenia spółek Carmine S-ka i PBS IP i objęciem udziałów spółki oraz uzyskanymi efektami sprzedaży wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego. Koszty działania były pod kontrolą, zwiększyły się tylko o 3 proc., do 31,6 mln zł. Jednocześnie wzrosło saldo odpisów kredytowych, i to bardzo wyraźnie, o 75 proc., do 68 mln zł.

Nie poprawia się sytuacja pod względem bilansu. Kredyty netto zmalały o prawie 19 proc., do 1,18 mld zł, co jest efektem niedoborów kapitałów i konieczności ograniczenia akcji kredytowej. Bardzo mocno wzrosły zaś papiery dłużne, o 60 proc., do 1,04 mld zł, co jak tłumaczy bank było wynikiem lokowania nadwyżki depozytowej przy ograniczonych możliwościach rozwoju działalności kredytowej. Depozyty sektora niefinansowego właściwie przez rok nie zmieniły się i wyniosły 2,47 mld zł. Fundusze własne spadły do 58,9 mln zł z 185 mln zł rok wcześniej i 114 mln zł w grudniu. Kapitał Tier 1 spadł do ledwie 3,7 mln zł ze 119 mln zł rok temu i 54 mln zł w grudniu.

Skąd takie spadki kapitałów? Realizacja uchwały zebrania przedstawicieli z czerwca tego roku, dotyczącej rozliczenia straty za 2018 r. oraz straty z lat ubiegłych, spowodowała obniżenie funduszu zasobowego o 65,5 mln zł. Jednocześnie z uwagi na dokonaną w I kwartale rejestrację połączenia spółek dot. transakcji znakowej bank na koniec półrocza nie posiadał funduszu z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które na koniec 2018 r. podbijały kapitały o 47,3 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 5,1 proc. a Tier 1 0,3 proc., czyli spadły odpowiednio z 8,4 proc. i 3,9 proc. na koniec 2018 r. Wymagane minima to 8 proc. i 6 proc. Bank od dawna nie spełnia wymogów kapitałowych. W informacjach dodatkowych do raportu zarząd podał, że w związku z powyższym Komisja Nadzoru Finansowego może wobec banku zastosować narzędzia implikujące w dalszej kolejności możliwość podjęcia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działań w zakresie przymusowej restrukturyzacji. Bank opracował i przedstawił KNF na początku marca plan dojścia do wymogów KNF. W lipcu plan naprawy na lata 2019-2023 został przekazany do zatwierdzenia do UKNF, ma być kontynuacją naprawy banku prowadzonej w ramach poprzedniego planu na lata 2016-2020. Płynność banku jest jednak bardzo wysoka - wskaźnik LCR na koniec czerwca wyniósł aż 613 proc., średnia w sektorze bankowym to 150 proc. a wymagane minimum to 100 proc.

Zarząd przekonuje, że trudna sytuacja kapitałowa banku to efekt „materializacji ryzyka kredytowego", czyli głównie dużych kredytów udzielonych przed laty. „Poziom zidentyfikowanych, planowanych do utworzenia rezerw celowych i odpisów aktualizacyjnych na należności zagrożone tzw. starego portfela wykazuje tendencję spadkową" – przekonuje bank (21 proc. portfela to kredyty zagrożone wobec 24 proc. rok wcześniej). Zdaniem zarządu nowa sprzedaż ma przynieść większe bezpieczeństwo kredytowe. Restrukturyzacja banku będzie koncentrować się na wzmocnieniu pozaodsetkowych źródeł przychodów w kontekście malejącego portfela kredytów, oraz ograniczania kosztów dzięki optymalizacji sieci i zatrudnienia. DO tego ma dojść lepsza windykacja i niższe koszty ryzyka. To ma „pozwolić w dłuższej perspektywie na sukcesywną odbudowę bazy kapitałowej".

PBS informuje, że w celu wzmocnienia efektów podjętych działań naprawczych podpisał porozumienie o współpracy z zewnętrznym podmiotem zmierzające do uzyskania "wsparcia w prowadzonym i planowanym procesie restrukturyzacji, który ma doprowadzić do odzyskania zdolności do funkcjonowania zgodnie z wymogami prawa".

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.