Banki

Zmiany w zarządzie Getinu jednak nie będzie

Dariusz Szkaradek zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Getin Noble Banku. Miał je objąć z początkiem października.

Dariusz Szkaradek zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Getin Noble Banku

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Getin Noble Bank podał, że rezygnacja nastąpiła z "powodów formalnych, niezależnych od banku". Szczegółów nie ujawniono.

Szkaradek, związany od 2008 r. z Deloitte (odpowiadał za banki i inne instytucje finansowe m.in. w zakresie regulacji), miał zastąpić Krzysztofa Basiagę, który zrezygnował z pełnienia funkcji w zarządzie Getin Noble Banku ze skutkiem na dzień 30 września. W zarządzie tego ósmego co do wielkości banku w Polsce zasiadał od stycznia 2015 r. (wcześniej pracował m.in. w spółkach zależnych Getinu i powiązanych z Leszkiem Czarneckim). Jako przyczyny rezygnacji podano powody osobiste.

To kolejna z serii zmian kadrowych w Getin Noble Banku, mającym problemy z rentownością i pozycją kapitałową. Pod koniec czerwca z Radosław Stefurak złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie banku ze skutkiem na dzień 30 września. Jako powód rezygnacji wskazano objęcie nowych obowiązków w jednej ze spółek w „szeroko rozumianej grupie głównego akcjonariusza banku". Głównym akcjonariuszem Getin Noble Banku jest Leszek Czarnecki, jeden z najbogatszych Polaków, który kontroluje również takie spółki jak Getin Holding (w tym Idea Bank Polska, Carcade w Rosji, oraz spółki bankowe Idea Bank na Białorusi, Ukrainie oraz w Rumunii), LC Corp, Open Finance, MW Trade.

Jednocześnie rada nadzorcza Getin Noble Banku powołała Marcina Romanowskiego na stanowisko członka zarządu. Do tej pory, od sierpnia 2012 r. był członkiem zarządu mBanku Hipotecznego odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem. Wcześniej, w latach 2009-2013, był też dyrektorem ds. operacji kredytowych mBanku odpowiedzialnym za politykę kredytową banku, procesy kredytowe, zarządzanie portfelami kredytowymi etc. Od 2006 do 2008 r. był wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska, również odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem.

Na początku roku z funkcji prezesa tego siódmego co do wielkości banku w Polsce zrezygnował Krzysztof Rosiński (pełnił ją długo, bo od 2010 r., a jako przyczyny rezygnacji podał powody osobiste). Zastąpił go Artur Klimczak, doświadczony i ceniony bankowiec, który do Getinu dołączył w lipcu 2015 r. (przyszedł z Millennium, gdzie przez lata był wiceprezesem). Na początku roku do banku dołączył Jerzy Pruski, również bardzo dobrze znany na rynku finansowym. Zasiadał na kierowniczych stanowiskach na przemian banków komercyjnych jak i instytucji państwowych. Ostatnio był szefem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (od września 2009 r. do kwietnia 2016 r.). Wcześniej, w latach 2008-2009 był prezesem PKO BP, od 2004 r. do 2008 r. był pierwszym zastępcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.