Banki

Rozstrzygnięte dywidendy Banku Handlowego i Santandera

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała, że Bank Handlowy będzie mógł wypłacić do 100 proc., a Santander do 30 proc. zysku z 2020 r. To poziomy zgodne z oczekiwaniami.
Foto: Adobestock

To kolejne dwa banki, które otrzymały indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej drugim półroczu tego roku. KNF oceniła, że Bank Handlowy w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku banku wypracowanego 2020 r.

We wtorek zarząd podjął uchwałę, że do akcjonariuszy trafi blisko 157 mln zł, czyli niemal cały zysk z 2020 r. (wyniósł 158 mln zł), co oznacza 1,2 zł na akcję i przy obecnym kursie (45 zł) daje 2,7 proc. stopy dywidendy. W połowie czerwca akcjonariusze banku zdecydowali o warunkowym podziale zysku netto, więc zgoda na to już jest. Terminem ustalenia prawa do dywidendy będzie 15 września 2021 roku, a jej wypłata nastąpi 22 września 2021 roku.

Jednak KNF zaleciła, aby Handlowy nie podejmował „bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych". To zalecenie zgodne z oczekiwaniami. Handlowy ma już około 640 mln zł niepodzielonych zysków, co stanowi 10,8 proc. jego obecnej kapitalizacji.

W przypadku Santander Banku Polska nadzór określił w indywidualnym zaleceniu, że spełnia on w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku w 2020 r. Jednak bank ten ma hipoteki frankowe i po zastosowaniu dodatkowych kryteriów określonych przez KNF w polityce dywidendowej dotyczących tych kredytów wskaźnik wypłaty dywidendy został skorygowany łącznie o 70 pkt proc. Oznacza to, że po zastosowaniu dodatkowych kryteriów Santander może maksymalnie wypłacić do 30 proc. zysku wypracowanego w 2020 r. Oznacza to, że do akcjonariuszy może trafić maksymalnie 222 mln zł, co dałoby 2,17 zł na akcję i stopę dywidendy rzędu 0,9 proc. (przy obecnym kursie w okolicy 237 zł). Akcjonariusze Santandera już wiosną zdecydowali, że odłożą połowę zysku z 2020 r. (wyniósł prawie 740 mln zł) w celu wypłaty dywidendy w tym roku, a kolejna połowa zasiliła kapitały. Jednak zaostrzona polityka dywidendowa KNF sprawiła (dotycząca udziału hipotek frankowych w portfelu, tzw. kryterium K1 i K2), że wypłacone może być tylko 30 proc. zysku.

Ponadto – podobnie jak innym bankom - KNF zaleciła niewypłacanie zysków niepodzielonych z lat ubiegłych. Tych hiszpańsko-polski bank zakumulował już 1,6 mld zł, co stanowi 6,6 proc. jego kapitalizacji.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.