REKLAMA
REKLAMA

Banki

Idea Bank chce wyemitować akcje

Ten niespełniający wymogów kapitałowych bank chce pozyskać nowy kapitał z emisji akcji z zachowaniem prawa poboru.
Foto: parkiet.com

Idea Bank planuje emisję od 10 do 75 mln akcji z zachowaniem prawa poboru, w celu odbudowy bazy kapitałowej (kapitał zakładowy dzieli się obecnie na 78,4 mln akcji) - podał bank w projektach uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 7 lipca.

„W wyniku odnotowanej na koniec 2018 r. wysokiej straty oraz obniżenia poziomu kapitałów w 2019 r., bank od 2019 roku prowadzi kompleksowe działania naprawcze oparte na znacznym zmniejszeniu kosztów oraz obniżeniu skali prowadzonej działalności (...). W opinii banku pozyskanie kapitału w drodze emisji publicznej wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych, tym samym zwiększając bufory na ryzyka. Podwyższenie kapitałów w planowanej obecnie emisji otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez bank w przyszłości dodatkowych kapitałów" – podano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Podano również, że "w warunkach odbudowanej rentowności" bank planuje kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu dalszego podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem.

Emisja ma odbyć się w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego banku oraz liczba i cena emisyjna akcji zostaną określone przez zarząd. Dniem ustalenia prawa poboru ma być 3 grudnia tego roku. Na zamknięciu środowych notowań kurs akcji banku wynosił 1,97 zł, przez trzy lata kurs spadł o 92 proc.

Idea Bank na koniec 2018 r. z powodu dużych odpisów nie spełniał wymogów kapitałowych KNF i UE i został wtedy przez KNF zobowiązany do „niezwłocznego podjęcia działań polegających na zwiększeniu funduszy własnych przez emisję akcji. Nie doszła ona do skutku. Na koniec marca bank miał zaledwie 152 mln zł kapitałów własnych, współczynnik Tier1 to zaledwie 0,06 proc., o 8,44 pkt proc. poniżej wymogów KNF.

Niedawno zarząd wskazywał, że aby mówić o powrocie do pomysłu emisji akcji konieczne jest udowodnienie inwestorom, że bank jest „inwestowalny" a do tego konieczne jest uzyskanie przez niego trwałej rentowności (w I kwartale bank miał 2 mln zł zysku netto, był to drugi z rzędu kwartał na symbolicznym plusie).

Rok temu w maju zarząd tak odpowiadał na pytania o emisję. – Jeśli mielibyśmy robić emisję publiczną a nie prywatną, musielibyśmy mieć duże przekonanie, że spotka się z wystarczającym zainteresowaniem – mówił prezes Jerzy Pruski sugerując, że na razie ten pomysł jest wykluczony.

– Ale można sobie wyobrazić, że bank mógłby wyjść na rynek i znaleźć inwestorów, kwota 500 mln zł nie jest wyjątkowo duża. Jednak najpierw musimy pokazać odpowiednie wyniki, potwierdzające słuszność realizowanego planu naprawy, trzeba odbudować wiarygodność – dodawał Piotr Miałkowski, członek zarządu Idea Banku.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA