REKLAMA
REKLAMA

Banki

BOŚ szacuje wpływ epidemii na swoje wyniki

Zarząd Banku Ochrony Środowiska przedstawia oczekiwany wpływ epidemii koronawirusa na działalność i wyniki finansowe.
Foto: Fotorzepa, Michał Walczak mw Michał Walczak

Zarząd zapewnia, że bank zachowuje pełną ciągłość operacyjną, wprowadził szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z oddziałów. Znaczna część pracowników banku wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny.

Bank deklaruje, że zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje znaczącego wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową. Decyzja Ministra Finansów o rozwiązaniu bufora ryzyka systemowego przełoży się na obniżenie minimalnych wymogów kapitałowych dla Banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym o 3 p.p., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy banku i grupy ponad wymogi regulacyjne.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia (każda po 0,50 p.p.) oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto grupy w tym roku na poziomie od 35 do 50 mln zł. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach. Dla porównania BOŚ miał 420 mln zł wyniku z odsetek w 2019 r. Wpływ na wynik netto można szacować na 28-41 mln zł. To oznacza duży ubytek zysku netto BOŚ, który w 2019 r. wypracował 72 mln zł zysku netto a w 2018 r. niecałe 64 mln zł. To największy wpływ spadku zysku spośród banków, które do tej pory o tym komunikowały.

BOŚ, podobnie jak inne banki informujące wcześniej o wpływie epidemii, spodziewa się obniżenia aktywności klientów instytucjonalnych i indywidualnych oraz niższej sprzedaży produktów finansowych. „Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, bank umożliwił kredytobiorcom zawieszenie spłaty rat kapitału kredytów oraz dostosowania transakcji faktoringowych" – podano w komunikacie.

Tak jak inni kredytodawcy BOŚ spodziewa się też wzrostu kosztów ryzyka, którego skala jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania. „Precyzyjne oszacowanie wpływu epidemii na sytuację finansową banku nie jest obecnie możliwe" – podał zarząd.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA