Banki

KNF nałożyła łącznie 1 mln zł kary na GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję nakładającą na spółkę GetBack 3 kary pieniężne w łącznej wysokości 1 mln zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, podała Komisja.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

"Spółka szesnastokrotnie nienależycie wykonała obowiązki informacyjne związane z informacjami poufnymi. W raportach zawierających informacje poufne na temat pozyskiwania finansowania/przydziału obligacji przekazywała jedynie informacje o wartości nominalnej wyemitowanych obligacji. Nie przekazywała kompletnych informacji o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. o emitowaniu obligacji zawierających opcję PUT (tj. opcję przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Ponadto GetBack nie podał do wiadomości publicznej informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmioty grupy kapitałowej GetBack oraz informacji o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln euro. Po powstaniu informacji poufnej, spółka w dalszym ciągu emitowała obligacje prywatne na łączną kwotę ok. 354 mln zł, wskazano.

Spółka nie przekazała także do publicznej wiadomości informacji poufnych o 120 przypadkach opóźnień w wykupie przez nią obligacji, braku wykupu obligacji lub braku zapłaty odsetek od obligacji, które miały miejsce w okresie od 14 marca do 30 kwietnia 2018 r.

"Istotnym jest, że po dniu 14 marca 2018 r. spółka wciąż emitowała obligacje w trybie ofert prywatnych o łącznej wartości ok. 110 mln zł. Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że uczestnicy rynku kapitałowego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych odnośnie zaangażowania w papiery wartościowe spółki, bazowali na niekompletnych informacjach, które nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki" - czytamy także.

KNF podała, że maksymalna kara pieniężna, jaka może zostać nałożona za każde z wymienionych naruszeń, wynosi 10 364 000 zł. Jak podkreślono, kary nałożone na GetBack są znacznie niższe od maksymalnych z uwagi na uwzględnienie przez Komisję sytuacji finansowej spółki oraz okoliczności faktyczno-prawnych. 6 czerwca 2019 r. sąd restrukturyzacyjny zatwierdził zawarcie układu GetBack z wierzycielami. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest prawomocne, a układ jest przez spółkę wykonywany.

Decyzja nie jest ostateczna.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.