Banki

Przybywa interwencji Rzecznika Finansowego w sprawach frankowych

Rzecznik Finansowy wydał 1664 łącznie istotne poglądy w sporach sądowych dotyczących kredytów frankowych. Jest przygotowany na wzrost liczby wniosków o istotny pogląd w tym roku.
Foto: Adobestock

- W 2020 r. weszliśmy dobrze przygotowani do przyjmowania kolejnych wniosków o przedstawienie istotnego poglądu na etapie postępowania sądowego w sporach dotyczących kredytów „frankowych". Spodziewam się, że wzrośnie aktywność klientów banków i ich pełnomocników po dotychczasowym okresie „zawieszenia" w oczekiwaniu na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubaków – mówi prof. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Istotny pogląd, to opinia Rzecznika Finansowego o charakterze pomocniczym, wydawana w czasie sporu sądowego na wniosek konsumenta (także gdy pozywającym była instytucja finansowa). Nie jest dla sądu wiążący, ale sąd powinien w uzasadnieniu orzeczenia ustosunkować się do argumentów w nim przedstawionych.

Golecki deklaruje, że jego urząd jest gotowy na przyjęcie większej liczby wniosków o istotny pogląd również bezpośrednio z sądów. Ze statystyk wynika, że sądy coraz częściej pytają Rzecznika Finansowego o opinię w sporach związanych z rynkiem bankowo-kapitałowym. Na przykład w 2019 r. takich wniosków wpłynęło 84, podczas gdy w poprzednich latach odpowiednio 81, 52 i 8. Większość z nich dotyczy sporów związanych z kredytami frankowymi. To efekt rosnącej liczby pozwów wnoszonych do sądów przez tych kredytobiorców przeciw bankom.

- Będziemy też częściej korzystali z uprawnienia do wydania istotnego poglądu z urzędu. W tym celu na bieżąco monitorujemy wokandy, szczególnie Sądu Najwyższego – mówi prof. Golecki.

W 2019 r. Rzecznik Finansowy wydał 755 istotnych poglądów, wobec 486 rok wcześniej. Pierwszy tego typu dokument wydał w 2016 r., który był pierwszym pełnym rokiem działalności tej instytucji. Łącznie w całym 2016 r. wydał 97 istotnych poglądów, a w 2017 r.  ponad trzy razy więcej, bo 326. Łącznie daje to 1664 istotne poglądy wydane w latach 2016-2019 w sporach sądowych dotyczących kredytów frankowych.

- W sumie w tym okresie trafiło do nas 1698 wniosków o przestawienie istotnego poglądu w tego typu sporach. W części przypadków poprosiliśmy o uzupełnienie niezbędnej dokumentacji, a część jest już w przygotowaniu – mówi Katarzyna Paulat, zastępca kierownika zespołu prawnego w biurze Rzecznika Finansowego, koordynująca prace związane z istotnymi poglądami.

Aby rzecznik mógł wydać istotny pogląd niezbędna jest kopia akt sądowych sprawy, w szczególności pozew, odpowiedź na pozew, kwestionowana umowa wraz z aneksami i regulaminem. Szczegółowe instrukcje jak złożyć wniosek o istotny pogląd oraz przykładowe tego typu stanowiska można znaleźć na stronie Rzecznika Finansowego pod adresem www.rf.gov.pl/istotny-pogląd.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.