Banki

Mocny wzrost Getin Noble Banku

O blisko 20 proc. skoczyły notowania banku Leszka Czarneckiego po informacji, że Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała nowy plan naprawy.
Foto: AFP

Dzisiaj na porannym fixingu kurs akcji Getin Noble Banku urósł o 19,4 proc., do 0,37 zł, czyli najwyższego poziomu od połowy września (GNB ze względu na swoją „groszowość" notowany jest od początku października w systemie jednolitym z podwójnym fixingiem).

Wzrost notowań to efekt informacji ujawnionych po zakończeniu piątkowej sesji. GNB podał, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła przedstawiony przez bank nowy plan naprawy. Dzięki temu zarząd rozpoczyna wdrażanie planu, którego działania naprawcze mają zapewnić trwałą rentowność i osiągnięcie wymaganych współczynników kapitałowych (będą prowadzone do końca 2024 r.). Dodano, że niezależnie od przyjętego planu mającego przywrócić rentowność bank nie wyklucza możliwości podjęcia w przyszłości działań w zakresie pozyskania zewnętrznego kapitału.

Getin za parę miesięcy prawdopodobnie opuści listę alertów i wróci do notowań ciągłych. Wszystko za sprawą zmian warunków kwalifikacji do listy alertów: do tej pory trafiały tam spółki, których średni kurs w kwartale poprzedzającym rewizję indeksów był niższy niż 50 gr. Jednak dzięki wprowadzeniu wiosną 2019 r. nowych kroków notowań próg ten zostanie obniżony do 10 gr. Wprowadzone zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2020 r., więc pierwsza kwalifikacja segmentów rynku regulowanego do listy alertów i strefy niższej płynności według nowych zasad odbędzie się 27 marca 2020 r., więc od kwietnia będzie mniej spółek notowanych w podwójnym fixingu.

Powiązane artykuły