Banki

Getin Noble przełamuje kolejny próg kapitałowy

Bank poinformował, że jego współczynnik kapitału Tier 1 spadł poniżej wymogów prawa europejskiego. W lutym poziom ten przełamał już wskaźnik TCR.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Według szacunków przeprowadzonych 11 października wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 (na poziomie jednostkowym) obniżyła się do poziomu ok. 5,8 proc., czyli o 0,2 pkt proc. poniżej minimalnego progu wymaganego przez unijne Rozporządzenie CRR – podał Getin Noble Bank.

Tłumaczy, że spadek współczynnika kapitałowego Tier 1 spowodowane zostało przez czynniki zewnętrzne i było niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej. Czynnikami tymi jest wzrost kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystne zmiany wycen rynkowych posiadanych przez bank skarbowych papierów wartościowych (wzrost rentowności tych papierów, będący skutkiem rynkowych oczekiwań wzrostu stóp procentowych, powoduje spadek ich wyceny, co obniża kapitały własne banku).

Getin Noble jest nierentowny od pięciu lat a dodatkowo ma duży portfel hipotek frankowych, przez co jego sytuacja kapitałowa jest trudna, wymogów kapitałowych obowiązujących w Polsce nie spełnia już o paru lat. Unijnych zaś od tego roku, w lutym bowiem po raz pierwszy podał, że nie spełnia poziomu 8 proc. wskaźnika TCR. Teraz doszedł do tego brak spełniania wymogu Tier 1. Na koniec czerwca współczynnik Tier 1 wynosił 6,30 proc. a TCR 7,33 proc. wobec wymaganych przez polskich regulatorów (wymóg połączonego bufora) odpowiednio 9,52 proc. i 11,86 proc. Niedobór byłaby jeszcze większy (aż o 3 pkt proc. w każdym ze wskaźników), gdyby nie obniżenie do zera bufora ryzyka systemowego wiosną 2020 r. (ze względu na pandemię).

Kapitały Getin Noble Banku według jego sprawozdań wciąż są dodatnie. Na koniec czerwca miał 1,84 mld zł kapitału własnego (przy hipotekach frankowych wartych ok. 9,4 mld zł), co oznacza, że niedobór kapitału na poziomie TCR w stosunku do polskich wymogów teraz wynosi około 1,55 mld zł.

Getin Noble Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje „mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że wdraża wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych” – oświadczył Getin.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.