REKLAMA
REKLAMA

Analizy

#WykresDnia: Polska (nie)aktywność zawodowa

W obliczu topniejące populacji w Polsce kluczowe z punktu widzenia wzrostu długoterminowego będzie podniesienie stopy aktywności zawodowej, która na tle krajów sąsiadujących jest niska, utrzymanie wysokiego salda imigracji oraz redukcja emigracji.
Foto: Fotorzepa, Danuta Matloch
Foto: parkiet.com

Według przeprowadzanego co kwartał przez GUS tzw. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) osoby aktywne zawodowo stanowiły w III kwartale 2019 roku 56,7% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik ten wzrósł o 0,5 p. proc., natomiast w odniesieniu do III kwartału 2018 roku utrzymał się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1 p.proc.). Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 51 proc. Zaś w III kwartale 2019 roku liczba osób pracujących wynosiła 16 619 tys. i była to największa wartość w historii badania. Tyle że prognozy dla populacji są złe. Za 25 lat liczba ludności Polski zmniejszy się o 2,8 mln osób - przewiduje GUS. A to oznacza, że podane na wstępie sugestie InsiderFX są faktycznie kluczowe.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA