Analizy

Niepewność na rynkach rośnie

Wśród inwestorów wdarła się niepewność. Kolejny raz ją wywołującym jest przede wszystkim koronawirus. Dodatkowo świat finansowy nie wie, w jaki sposób będzie rozwiązany problem inflacji. Czy powinniśmy szykować się na powtórkę sytuacji z września i października zeszłego roku?
Giełdy Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Azja stanowiła wzór do naśladowania pod względem radzenia sobie z koronawirusem na świecie. W zasadzie nie tylko, gdyż na Antypodach życie toczyło się normalnie w momencie katastrofalnej sytuacji koronawirusa w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Program szczepień, pomimo tego, że nie przebiega tak dobrze jak życzyłyby sobie tego władze, odniósł pewien sukces na Starym oraz Nowym Kontynencie. Z kolei w Azji niski stopień wyszczepienia społeczeństwa oraz nowy wariant koronawirusa spowodował, że pandemia ponownie staje się problemem. Dzieje się tak ze względu na to, że radzenie sobie z tym problemem w tym rejonie jest zero-jedynkowe. Wiąże się to z mocnymi restrykcjami i ograniczeniami związanymi z mobilnością. Tak dzieje się w Chinach, gdzie zamyka się porty, zakazuje się lotów czy możliwość przejazdów między niektórymi rejonami. Już teraz obserwujemy, że Chiny radzą sobie coraz gorzej, biorąc pod uwagę silny spadek dynamiki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej.

Dodatkowo wciąż mamy niepewność dotyczącą tego, co robić będą banki centralne. Z jednej strony świat nie chce zbyt szybkiej restrykcyjnej polityki monetarnej. Z drugiej strony zbyt dużą inflacja rodzi ryzyko powstania baniek, a następnie gwałtownych reakcji władz monetarnych. Oczywiście dobra komunikacja jest w stanie powstrzymać negatywne ruchy na rynku, ale do tego trzeba dużej wrażliwości oraz uwagi. Tymczasem inwestorzy obawiają się, że może dojść do podobnej sytuacji jak rok temu, kiedy to we wrześniu oraz w październiku Wall Street zaliczyło dwie duże korekty. Indeks S&P 500 spadł poniżej 100 sesyjnych średniej. Jednocześnie spadki te generowały sygnały odbicia. Jednak, jeśli teraz indeksy spadły przed normalizacją polityki monetarnej, istniałaby szansa na to, że spadki będą głębsze. Tak czy inaczej, do poziomów dołków z jesieni zeszłego roku brakuje naprawdę sporo, a główne indeksy z Wall Street pozostają wciąż bardzo blisko historycznych szczytów.

Na początku sesji na Wall Street obserwujemy raczej mieszane nastroje. Na godzinę 16:00 S&P 500 traci 0,55%, natomiast Nasdaq aż 0,77%. W Europie spadki w niektórych przypadkach sięgają ponad 1%. Indeks WIG20 na godzinę przed zamknięciem traci 0,7%, pomimo wzrostu indeksów naszego regionu.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.