– Dziękuję radzie nadzorczej za zaufanie, którym mnie obdarzyła. Do rekomendacji o zmianie ról w ramach zarządu dojrzewaliśmy wspólnie od dłuższego czasu. To dowód wewnętrznego zaufania, zrozumienia i umiejętności dzielenia się obowiązkami w sposób, który jest w danej chwili najlepszy dla całej organizacji. Ta decyzja potwierdza również dotychczasową dobrą współpracę w ramach obecnego zarządu i chęć jej kontynuacji w takim samym składzie – wskazuje Rudziks.

– W trakcie moich ponad 20 – letnich doświadczeń w pełnieniu funkcji CEO wyrobiłem sobie silne przekonanie, że w biznesie chodzi przede wszystkim o optymalne wykorzystanie kompetencji, doświadczeń i talentów poszczególnych członków zespołu dla dobra firmy. Cztery lata temu, kiedy zrezygnowałem z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej i zostałem powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Spółka Kredyt Inkaso miała duży potencjał, ale wymagała wielu pilnych zmian, a sytuacja rynkowa była dość trudna. Dzisiaj spółka jest w zupełnie innym miejscu. W dużej mierze dzięki pracy i zaangażowaniu Barbary Rudziks oraz kierowanego przez nią zespołu, ponieważ od dwóch lat to Barbara była odpowiedzialna za kluczowe obszary dla rozwoju spółki. Jestem autorem aktualnego składu zarządu i uważam, że przejęcie przez Barbarę steru w zarządzie Kredyt Inkaso. to rozwiązanie dla naszej spółki optymalne, więc naturalną rzeczą było zarekomendować je radzie nadzorczej. Z obszarów w firmie, które wymagają jeszcze naprawy, z pewnością pozostaje kwestia uporządkowania sytuacji w akcjonariacie i to zadanie będzie dalej spoczywało na moich barkach – podkreśla Maciej Szymański.

Zmiana ta jest jednak sporą niespodzianką. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że wcześniej Rudziks związana była z firmą Best. Ta z kolei jest mniejszościowym udziałowcem Kredyt Inkaso, a jej relacje z zarządem KI, delikatnie mówiąc, nie należą do najlepszych.