Analitycy BM Pekao podwyższyli wyceny Skarbca Holdingu do 33 zł (23,6 zł na zamknięciu czwartkowej sesji) oraz Quercusa TFI do 6,7 zł (5,8 zł). Dla obu spółek BM Pekao zaleca „kupuj”.

Jak czytamy, pomimo silnego wzrostu kursu akcji Quercusa TFI w ostatnich miesiącach wskaźniki wyceny spółki są wciąż niewymagające biorąc pod uwagę oczekiwaną ścieżkę zysków oraz regularną i stabilną dywidendę/skup akcji. „Jednocześnie spółka znacząco powiększa aktywa pod zarządzaniem (44 proc. rok do roku w 2023 r.) na skutek bardzo dobrych wyników inwestycyjnych oraz napływów (693 mln zł). Spodziewamy się wysokich zysków w IV kwartale 2023 r., ale także w 2024 r.” - podano w raporcie.

Czytaj więcej

Fundusze akcji jak chude szkapy

W odniesieniu do Skarbca Holdingu analitycy szacują 40-proc. wzrost notowań. „Spółka kontynuuje działania restrukturyzacyjne, a rosnące aktywa pod zarządzaniem, napływy oraz dobre stopy zwrotu zarządzanych funduszy powinny wspierać poprawę wyników w kolejnych latach. Zwracamy uwagę na kapitalizację nieznacznie powyżej gotówki i ekwiwalentów na bilansie oraz potencjał istotnie wyższej niż zakładamy succes fee” - czytamy. Analitycy odnieśli się także do planów połączeń czy akwizycji holdingu. „Skarbiec w dalszym ciągu zamierza brać czynny udział w konsolidacji rynku. O ile potencjalna akwizycja mogłaby wspierać wyniki spółki, nie zakładamy, że nastąpi ona w najbliższym czasie” - wskazują analitycy.