PFR TFI przejmie PPK od BPS

W związku z niskimi aktywami pod zarządzaniem BPS TFI wycofuje się z oferowania PPK. Oszczędności klientów przejdą do PFR TFI.

TFI powinny myśleć o obniżaniu opłat, a nie o podwyżkach

Podnoszenie opłat za zarządzanie w funduszach dłużnych to działanie kontrproduktywne. TFI powinny zachęcać do inwestowania długoterminowego poprzez preferencje w zakresie opłat – stwierdził przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas XVI Forum Funduszy.

Carlson Investments dostrzega szanse

Dla funduszu w najbliższym czasie ważna będzie zmiana siedziby, a więc i jurysdykcji. Plany zakładają również dalsze szukanie podmiotów do zakupu.

Venture zmieni się w Unfold. Zapowiada nowe inwestycje

Fundusz chce reinwestować środki i finansować rozwój spółek portfelowych. Zapowiada też regularne wypłaty dywidendy, których wartość z roku na rok powinna być coraz wyższa.

BNP TFI mocno poszerza ofertę

Z początkiem miesiąca pojawiło się sześć nowych funduszy na bazie produktów z grupy.

Ciężka końcówka kwartału dla funduszy w Europie

Marzec był miesiącem z przewagą umorzeń na całym rynku funduszy. Wśród funduszy otwartych ujemne saldo pojawiło się po raz trzeci z rzędu.

Nowo tworzące się TFI zebrało zespół ekspertów

Były makler na stanowisku prezesa oraz głośne nazwiska w radzie nadzorczej – mTFI zwiera szyki, chociaż wciąż nie wiadomo, kiedy oficjalnie rozpocznie działalność.

Sebastian Ziółkowski, AgioFunds TFI: To będzie dobry rok dla obligacji korporacyjnych

Zyski z inwestycji w obligacje emitowane przez firmy mogą zbliżać się do dwucyfrowych poziomów na koniec tego roku – mówi Sebastian Ziółkowski, dyrektor departamentu sprzedaży i marketingu AgioFunds TFI.

TFI poturbowane umorzeniami. Fatalny koniec trudnego kwartału

Marzec był kolejnym, już szóstym, miesiącem ze sporą przewagą umorzeń nad wpłatami w funduszach inwestycyjnych. Tym razem mogła ona sięgnąć kilku miliardów złotych.

Łukasz Siwek w Skarbcu TFI

Z początkiem marca do zespołu Skarbca TFI dołączył Łukasz Siwek, który jest zarządzającym specjalizującym się w funduszach akcji średnich spółek oraz funduszach akcji polskich.

Słaba końcówka roku funduszy rynku pieniężnego

Ubiegły rok dla funduszy inwestycyjnych w Europie, szczególnie tych bardziej ryzykownych, był bardzo udany. Odpływy pojawiły się tylko raz.

Pewne jest to, że dziś nic nie wiadomo

Budowanie jakichkolwiek scenariuszy co do rozwoju sytuacji na rynkach jest dziś pozbawione podstaw – przyznają zarządzający funduszami.

Fundusze sprzedawały akcje

Pierwszy miesiąc nowego roku dla TFI był dość trudny. Klienci wycofywali się z funduszy bezpiecznych i ryzykownych. Stąd podaż polskich akcji z TFI.

Duże towarzystwa łączą duże fundusze

W najbliższych miesiącach dojdzie do kilku zmian w ofertach PKO TFI oraz Pekao TFI.