"Przedmiotem zaproszenia będzie nie więcej niż 35 000 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda [...], które reprezentują nie więcej niż 5,47% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 4,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki [...]. Proponowana cena zakupu akcji nabywanych w ramach zaproszenia wyniesie 22,28 zł za jedną akcję nabywaną" - czytamy w komunikacie

W ramach zaproszenia:

a) spółka zamierza nabyć 49,5% ogółu akcji nabywanych, ale nie więcej niż 17 325 000 akcji, stanowiących nie więcej niż 2,71% ogólnej liczby akcji spółki;

b) Reddev zamierza nabyć 39,5% ogółu akcji nabywanych, ale nie więcej niż 13 825 000 akcji, stanowiących nie więcej niż 2,16% ogólnej liczby akcji spółki;

c) Tobe zamierza nabyć 11% ogółu akcji nabywanych, ale nie więcej niż 3 850 000 akcji, stanowiących nie więcej niż 0,6% ogólnej liczby akcji spółki, podano również.

Oferty sprzedaży będą przyjmowane w terminie od 17 do dnia 20 maja 2022 r. za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.