Transition Technologies MS jest dostawcą outsourcingu IT dla firm. Wpływy z IPO zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie akwizycji zagranicznych spółek.

Oferta obejmie do 2,4 mln nowych akcji. W przypadku subskrypcji wszystkich nowych walorów, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego udział nowych akcjonariuszy będzie stanowić około 25 proc. wszystkich papierów. Po przeprowadzeniu IPO spółkę oraz wszystkich jej dotychczasowych  akcjonariuszy obowiązywać będą umowy lockupu będą przez 360 dni od debiutu.

Obecnie głównymi akcjonariuszami spółki są (działając w porozumieniu) polska spółka informatyczna Transition Technologies  posiadająca 33,4 proc. akcji oraz członkowie zarządu tej spółki -  Konrad Świrski i Tomasz Gilarski posiadający po 16,7 proc. każdy. Pozostałe walory są w posiadaniu członków zarządu TTMS: Sebastiana Sokołowskiego (20 proc.), Krzysztofa Zapały i Adama Kaczmarczyka (po 6,6 proc.).

IPO obejmie ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych  i instytucjonalnych oraz ofertę skierowaną do inwestorów w transzy pracowniczej.

Spółka czeka jeszcze na zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Menedżerem oferty jest Ipopema Securities.

TTMS może się pochwalić systematycznym wzrostem wyników. Przychody ze sprzedaży urosły z 66,8 mln zł w 2018 r. do 102,5 mln zł w 2020 r. (CAGR 2018-2020 w wysokości 23,8 proc.).  W I półroczu 2021 r. grupa utrzymała zbliżoną dynamikę wzrostu. Przychody ze sprzedaży za ten okres wyniosły 60 mln zł i były o 10,5 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie  2020 r.

Z kolei EBITDA wzrosła z 7,1 mln zł w 2018 r. do 19 mln zł w 2020 r. (CAGR 2018-2020 w wysokości 63,9 proc.). Dynamika wzrostu  była szybsza niż wzrost przychodów.  EBITDA w I półroczu 2021 r. wzrosła do 10,5 mln zł, czyli o prawie 19 proc. rok do roku.

Zysk netto TTMS wzrósł z 3,6 mln zł w 2018 r. do 12,6 mln zł w 2020 r. (CAGR 2018-2020 w wysokości 87,1 proc.) . W  I półroczu 2021 r. spółka wypracowała 7,2 mln zł zysku, czyli o 22 proc. więcej niż rok temu.