Unimot planuje kolejne przejęcia i inwestycje

Działalność grupy może być jeszcze z powodzeniem rozszerzana o nowe komplementarne biznesy zarówno Polsce, jak i za granicą.

Publikacja: 24.05.2023 21:00

Unimot planuje kolejne przejęcia i inwestycje

Foto: materiały prasowe

Spowolnienie gospodarcze, malejąca konsumpcja paliw i rosnąca konkurencja powodują, że tegoroczne wyniki Unimotu niemal na pewno będą słabsze niż w 2022 r., kiedy to zanotowano ich rekordowy poziom. Poprawa mogłaby nastąpić jedynie w sytuacji wykreowania przez rynek istotnych okazji. Te są jednak trudne do przewidzenia. Co więcej, spadają marże. – Staramy się zachować udziały rynkowe, więc jest presja na ceny. Widzimy natomiast zdrowy wzrost na rynkach eksportowych, w tym w Ukrainie – twierdzi Adam Sikorski, prezes Unimotu. Dla grupy nasi wschodni sąsiedzi to perspektywiczny kierunek ekspansji nie tylko w obszarze paliw, ale i asfaltów, których oferta ostatnio mocno wzrosła dzięki sfinalizowanemu przejęciu Lotosu Terminale.

Kolejne przejęcia

Unimot jest w ostatnich kwartałach bardzo aktywny na rynku przejęć. Poza zakupem aktywów terminalowych i asfaltowych od Orlenu nabył już firmę Olavion działającą w branży przewozów kolejowych. Ponadto ma przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów w spółce P2T, której przedmiotem działalności jest obrót surowcami energetycznymi, w tym biomasą i węglem, zakup frachtu morskiego i lądowego, a także nadzór nad dostawami na morskich i lądowych przejściach granicznych.

– Rozszerzamy również kompetencje w obszarze obrotu paliwami – pod koniec kwietnia nabyliśmy 75 proc. udziałów spółki Partners4Sky, która sprzedaje paliwo lotnicze do firm i osób prywatnych posiadających śmigłowce lub małe statki powietrzne. Jestem przekonany, że wszystkie te działania wpłyną pozytywnie na wyniki grupy Unimot w przyszłości – mówi Sikorski. Według niego proces powiększania grupy może być kontynuowany, gdyż są biznesy na szeroko rozumianym rynku paliwowo-energetycznym, które z powodzeniem powinny zwiększyć szanse dalszego rozwoju grupy i to zarówno w Polsce, jak i poza naszym krajem. W grę wchodzi m.in. skokowy wzrost liczby stacji paliw. Sikorski pytany o ewentualny zakup sieci Moya (o ile zostanie wystawiona na sprzedaż), powiedział, że spółka na bieżąco analizuje każdą pojawiającą się okazję rynkową. Na razie Unimot posiada 110 stacji działających pod marką Avia. Do końca roku chce ich mieć 150.

Nowa strategia

Unimot jest również zainteresowany inwestycjami organicznymi w biznesy: terminalowy, asfaltowy oraz logistyczny. Szczegóły dotyczące rozwoju grupy w kolejnych latach mają być ujawnione w nowej strategii. Ta pojawi się jednak później, niż pierwotnie planowano, bo prawdopodobnie pod koniec tego roku.

W I kwartale kluczowy dla grupy wskaźnik, czyli skorygowana EBITDA, wyniosła 104,9 mln zł, co oznacza wzrost o 23 proc. w ujęciu rok do roku. Do jej wzrostu w największym stopniu przyczynił się handel dieslem i biopaliwami. Znacznie mniej dały już zarobić kolejno biznesy: LPG, energii elektrycznej, gazu ziemnego, infrastruktury i logistyki, paliw stałych oraz asfaltów. Ponadto stratę poniosły stacje paliw. Zarząd przekonuje jednak, że są one rentowne, a ujemny wynik to konsekwencja wzrostu od stycznia tego roku podatku VAT na paliwa przy jednoczesnym braku możliwości podniesienia ich cen detalicznych.

Surowce i paliwa
Orlen wygrywa w sądzie i w UOKiK
Materiał Promocyjny
DANONE wraz z partnerami uruchamia pionierski program recyklingu kubków po jogurcie
Surowce i paliwa
Mnożą się pytania o przyszłość PGE w Turowie. Wkrótce decyzja
Surowce i paliwa
Azoty chcą sprzedać Puławy Orlenowi. Stracą perłę w koronie
Surowce i paliwa
Ropa drożeje, ale Orlen i tak będzie nieźle na niej zarabiać
Materiał Promocyjny
Największy ekran w domu, prawdziwa domowa instytucja
Surowce i paliwa
Orlen rozwija współprace ze stacjami partnerskimi
Surowce i paliwa
Serinus udrożnił odwiert w Tunezji