"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [...], w związku z połączeniem PKN Orlen ze spółką Grupa Lotos [...] podjął następujące uchwały: - w sprawie wykluczenia z dniem 12 sierpnia 2022 roku z obrotu na głównym rynku GPW akcji Grupy Lotos; - w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW 198 738 864 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł każda [...]. Zarząd GPW postanowił wprowadzić akcje serii E z dniem 12 sierpnia 2022 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych [...] w dniu 12 sierpnia 2022 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPKN0000018" - czytamy w komunikacie.

Wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym było ostatnim z warunków rejestracji akcji serii E przez KDPW, w związku z czym, spełniły się warunki rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych, podano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.