W PPK zgromadzonych jest już blisko 8 mld zł. W tym roku aktywa te mogą się podwoić.

0,7 proc. pod kreską

Aktywa funduszy PPK, zarządzanych przez TFI, w ciągu roku zwiększyły się z około 2,3 mld zł do 6,5 mld zł. Uwzględniając inne firmy zarządzające PPK, łączny kapitał w tego typu funduszach przekroczył już 7,6 mld zł – wynika z szacunków serwisu Analizy.pl. Liderem rynku pozostaje oczywiście PKO TFI, które z końcem roku miało blisko 2,5 mld zł w PPK. Dawało to 32,5-proc. udział w rynku. Dwucyfrową pozycją na rynku PPK mogą pochwalić się jeszcze TFI PZU oraz Nationale-Nederlanden, z aktywami sięgającymi odpowiednio 1,36 mld zł oraz 918 mln zł. Najmniejszym podmiotem pod względem aktywów pozostaje BPS TFI, z około 4,3 mln zł w funduszach PPK.

Aktywa to jedno. Dla uczestników istotniejsze są oczywiście wyniki. Przypomnijmy, że ubiegły rok przez większość czasu w wykonaniu obligacji, których udział rośnie w portfelach wraz z wiekiem uczestnika PPK, był fatalny. Stąd średnie stopy zwrotu teoretycznie najmniej podatnych na zmiany funduszy PPK znalazły się 0,7 proc. pod kreską. Z drugiej strony portfele z największym udziałem akcji zwykle przyniosły po kilkanaście procent zysku w 12 miesięcy. Oczywiście same wyniki funduszy to nie wszystko – portfel uczestników PPK rośnie nie tylko dzięki wpłatom pracowników, ale także pracodawców (od 32 do 38 proc. aktywów) oraz z państwowych dopłat (8–9 proc. aktywów).

Jednak na plusie

GG Parkiet

W dłuższym, dwuletnim okresie o ujemnych wynikach funduszy nie ma już mowy, choć różnice w dokonaniach zarządzających są znaczące. Jak wynika z raportu Mercera, w okresie 24 miesięcy średnio najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze Skarbca TFI i było to 19,1 proc. Za nim były fundusze Uniqi TFI (18,2 proc.), a dalej PFR TFI (16,5 proc.). Do tego średnie wyniki funduszy PFR TFI w wysokości 11,2 proc. plasują je na pierwszym miejscu w okresie od połowy 2020 r. do końca 2021 r. W takim zestawieniu numerem dwa jest Aviva Investors TFI (11,1 proc.), a podium zamyka Uniqa TFI (10,4 proc.).

– Wynik subfunduszy wydzielonych w ramach PFR PPK SFIO we wskazanym okresie to przede wszystkim efekt bardzo dobrych stóp zwrotu osiąganych w 2021 r. – przyznaje Kamil Kosiński, dyrektor departamentu zarządzania funduszami i aktywami PFR TFI. – Uważamy, że kluczem do osiągnięcia dobrego wyniku są: odpowiednia decyzja dotycząca alokacji aktywów i aktywne dostosowywanie tej alokacji do zmian otoczenia rynkowego. Jak wspomina Kosiński, w specyficznych uwarunkowaniach rynku, które są pochodną pandemii i towarzyszących jej zjawisk na rynkach światowych, najistotniejsze było utrzymywanie wysokiej alokacji w akcjach, wysokiego udziału portfela obligacji korporacyjnych oraz budowanie portfela obligacji skarbowych o możliwie niskiej wrażliwości na zmiany stopy procentowej.

Przypomnijmy, że PPK inwestują według ustawowo określonych limitów. – Zarządzanie portfelem akcji funduszy PPK wiąże się z dużo większym poziomem ograniczeń inwestycyjnych niż w przypadku klasycznych funduszy otwartych. Kluczowymi limitami, które wpływają na strategię i wyniki portfela, są minimalne udziały spółek z indeksu WIG20 oraz z rynków zagranicznych (odpowiednio 40 i 20 procent części akcji) – tłumaczy Andrzej Nowak, zarządzający Uniqi TFI. – Biorąc pod uwagę znaczenie tej inwestycji dla majątków przyszłych emerytów, aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo inwestycji i uniknąć ryzyka trudnych do przewidzenia zdarzeń ekonomicznych i geopolitycznych, zagraniczna część akcji naszych funduszy PPK jest maksymalnie zdywersyfikowana. Przy takim podejściu za nasz wynik w stosunku do konkurencji w największym stopniu odpowiada wynik inwestycyjny na części polskiej portfela, w szczególności w ramach indeksu WIG20 – tłumaczy. – W minionym roku, dzięki przeważeniu sektora finansowego kosztem spółek nowych technologii, udało nam się nie tylko znacząco pobić benchmark, ale także prześcignąć większość konkurentów – komentuje zarządzający Uniqi TFI.

Według szacunków Trigona DM w tym roku do funduszy pracowniczych planów kapitałowych popłynie łącznie około 7,6 mld zł, z czego 2,1 mld zł zostanie zainwestowane w spółki z WIG20, a 1,1 mld zł w pozostałe polskie akcje. Podobną kwotę PPK zainwestują za granicą.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści parkiet.com za pół ceny

KUP TERAZ