Niedowartościowane spółki na celowniku brokerów

Mimo odbicia wyceny spółek z warszawskiego parkietu w wielu wypadkach wciąż wygldają bardzo atrakcyjne, co potwierdza wyraźna przewaga pozytywnych rekomendacji wydawanych przez biura maklerskie

Publikacja: 14.05.2023 08:38

Niedowartościowane spółki na celowniku brokerów

Foto: AdobeStock

Z najnowszych rekomendacji analityków wynika, że na warszawskiej giełdzie nie brakuje atrakcyjnie wycenianych spółek. Sprawdziliśmy, w których z nich biura maklerskie widzą największy potencjał. Wzięliśmy pod lupę najnowsze raporty analityczne wydane przez biura maklerskie już po zakończeniu publikacji raportów wynikowych za IV kwartał i cały 2022 rok. Ceny docelowe w nich zawarte są nadal w wielu wypadkach wyraźnie wyższe niż na rynku.

Wyceny wciąż atrakcyjne

Wśród polecanych przez brokerów spółek nie brakuje takich, które w ciągu ostatnich miesięcy pozwoliły już całkiem dobrze zarobić. Jednak zdaniem analityków, ich dobre perspektywy wciąż nie są w pełni odzwierciedlone w cenach akcji. Można do nich zaliczyć XTB. Wycena akcji brokera zawarta w najnowszej rekomendacji Noble Securities, wynosząca 78,90 zł dwukrotnie przewyższa aktualny kurs giełdowy. Zdaniem analityków perspektywy wynikowe XTB wyglądają bardzo obiecująco , wśród głównych motorów poprawy wymieniają dalszy napływu nowych klientów. - Nowy rok XTB rozpoczęło od intensywnej akcji promocyjnej, która wygenerowała masowe zainteresowanie i skokowy przyrost użytkowników. W samym styczniu i lutym spółka otworzyła niemal 80 tys. nowych rachunków, co przebija rekordowe 67 tys. z pierwszego kwartału 2021 r., a po uwzględnieniu danych za marzec przyrost w pierwszym kwartale 2023 r. może wynieść 100 tys. – oczekują eksperci. Wiadomo już, że w I kwartale przybyło ponad 104 tys. nowych klientów. Plany zarządu zakładające na ten rok pozyskiwanie minimum 40–60 tys. klientów kwartalnie okazały się więc zbyt ostrożne. Analitycy zakładają, że XTB będzie regularnie pozyskiwał klientów w przedziale 50-100 tys. kwartalnie. Równocześnie, wobec postępującej normalizacji globalnej sytuacji gospodarczej, spodziewa się kontynuacji obniżania się zmienności rynkowej, wrażliwej na nieprzewidywalne zagrożenia systemowe.

Czytaj więcej

Analitycy widzą potencjał w akcjach Elektrotimu

Bardzo bobrze w ostatnich tygodniach radziło sobie LPP. Zdaniem analityków Trigon DM spółka ma spora szanse na kontynuowanie dobrej passy, a jej kurs powinien zmierzać w kierunku 16250 zł wobec 12500 zł płaconych a jej akcje aktualnie na rynku.. Broker podkreśla, że w najtrudniejszym dla konsumenta okresie przechodzenia przez wysoką inflację i szczytu kosztów sourcingu grupa LPP pozytywnie zapatruje się na tegoroczne wyniki oraz zarysowała rosnącą trajektorię rentowności w kolejnych latach. - Grupa podniosła oczekiwania dotyczącego wzrostu powierzchni handlowej w tym roku (20 vs. 18 proc. r./r. w poprzedniej prezentacji, przyspieszenie wzrostu poza krajem), jednocześnie oczekiwana sprzedaż (18 mld zł) implikuje niższą niż zakładaliśmy sprzedaż porównywalną w sklepach, ale jednocześnie zakłada większy reżim kosztowy i wyższą rentowność (marża EBIT powyżej 10 proc.) – wskazują analitycy biura.

Eksperci pozytywnie zapatrują się też na akcje Elektrotimu, którego akcje w najnowszej majowej rekomendacji analitycy DM BDM wycenili prawie 20 proc. powyżej aktualnej ceny na giełdzie. Analitycy wskazują, że spółka w III i IV kwartale 2022 r. pozytywnie zaskoczyła wynikami. Ponadto bardzo dobra na koniec roku była jej pozycja gotówkowa. - Spółka w grudniu sfinalizowała sprzedaż zależnego Procom Systemu, na sprzedaż wystawiony jest także Zeus. Zaprezentowana w kwietniu strategia (2023-25) zakłada realizację min. 350 mln zł przychodów i 10 mln zł zysku netto rocznie. Naszym zdaniem na tle branży nie są to wymagające cele, ale kluczowe w przypadku spółki powinno być zbudowanie powtarzalności wyników i powrót do wypłaty dywidendy. W ostatnich miesiącach firma pozyskała także dość istotną ilość średniej wielkości kontraktów na 2023 i 2024 rok, które powinny ograniczyć erozję przychodów po zakończeniu kontraktu na granicy z Białorusią – uważają. Równocześnie zwracają uwagę, że optymistycznie o perspektywach spółki na 2023 wypowiadał się także jej zarząd podczas ostatniej konferencji wynikowej.

Czytaj więcej

Analitycy widzą potencjał w akcjach Synektika

Niedoceniane perełki

Z kolei wśród spółek, które w ostatnim czasie zawodziły eksperci przychylnym okiem patrzą na Votum. Zdaniem DM BOS papiery spółki oferują ponad 60-proc. potencjał względem ceny rynkowej. Votum korzysta ze wzrostu zainteresowania frankowiczów pozywaniem banków. - Ostatnie wyniki Votum pokazują, że zainteresowanie klientów usługami grupy utrzymuje się na rosnącym poziomie, a liczba wyroków sądowych w segmencie dochodzenia roszczeń od klauzul abuzywnych także rośnie. Dostrzegamy też duży potencjał dywidendowy wraz z pojawieniem się wyroków sądów apelacyjnych i rozliczeniem wygranych spraw - argumentują analitycy. Wśród czynników, które będą wspierać notownaia Votum eksperci wymieniają oczekiwaną dalszą poprawę przychodów i zysków w br., sprawną akwizycję nowych klientów w tym roku oraz szybsze niż zakładano ogłoszenie wyroku TSUE dotyczącego bezumownego korzystania z kapitału, który prawdopodobnie będzie bliski prokonsumenckiej opinii rzecznika.

Czytaj więcej

Niedowartościowane spółki zauważone przez brokerów

Mocno niedowartościowane są akcje Biomaksimy. Wydana w ostatnich dniach rekomendacja DM BDM wskazuje na ponad 50-proc. potencjał do odbicia notowań. Eksperci biura wyjaśniają, że w czasie pandemii spółka wykorzystała zwiększone zapotrzebowanie na swoje produkty i pozyskała nowych klientów. - Aktualnie BioMaxima intensywnie się rozwija – rozbudowuje swoje moce produkcyjne, w 2023 planuje uruchomić produkcję w nowym zakładzie oraz zwiększyć moce w istniejącym budynku. Poprzednie lata stanowią wysoką bazę przez nadzwyczajne zyski pandemiczne, jednak dzięki tym środkom spółka ma szansę istotnego wzrostu – uważają. Oczekują, że w kolejnych latach motorem napędowym rozwoju spółki będzie rosnące zapotrzebowanie na diagnostykę w dziedzinie lekowrażliwości.

Czytaj więcej

Atrakcyjnie wycenione biotechnologiczne spółki z GPW

Na celowniku brokerów znalazły się też akcje PKN Orlen. Mimo obniżenia ceny docelowej do 78,90 zł zdaniem ekspertów z Trigon DM akcje płockiego koncernu mają ok. 25-proc. przestrzeń do poprawy notowań. Analitycy uważają, że niższe ceny gazu TTF, przy zabezpieczeniu części marży na handlu LNG powinny skutkować rekordowymi wynikami w segmencie gazu w I półroczu 2023 r. i normalizacją wyników w kolejnych kwartałach. Równocześnie zwracają uwagę na nadpodaż na rynku diesla mimo wcześniejszych obaw o jego dostępność. Oczekują, że wejście nowych mocy w rafinacji w 2023 r. może zwiększyć presję na marżach w kolejnych miesiącach. Zakładają oni normalizację marży do 8 USD/bbl. pod koniec roku (tak jak w całym 2024 r.) i docelowy poziom 4,5 USD/bbl. od 2025 r., przy zerowym dyferencjale od 2024 r. Eksperci pozytywnie oceniają aktualizację strategii spółki i politykę dywidendową, jednak ich zdaniem wysoki koszt kapitału (przy względnie wysokiej obecnie stopie wolnej od ryzyka) i oddalona perspektywa zwrotu z projektów odsuną w czasie dyskontowanie jej słusznych kierunków. W ocenie brokera jest bardzo małe prawdopodobieństwo opodatkowania rafinacji za wyniki 2022 r., a korekta marż w 2023 r. powinna skutkować porzuceniem pomysłu o nałożeniu podatku za nadzwyczajne zyski w sektorze przerobu ropy w Polsce.

Opinia
Mimo odbicia polskie akcje nadal pozostają relatywnie tanie

Michał Krajczewski kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w BM BNP Paribas Bank Polska
Oceniam, że zarówno przez pryzmat odsetka pozytywnych raportów analitycznych wydawanych dla spółek z warszawskiej giełdy, jak i wskaźników wyceny indeksów giełdowych (np. C/WK, C/Z, DY), krajowy parkiet można cały czas uznać za nisko wyceniany. Oczywiście po odbiciu rynku w ostatnim półroczu nie jest to tak „rażąco” niska wycena jak wcześniej, tym niemniej na tle rynków zagranicznych oraz na tle historycznym cały czas wygląda to atrakcyjnie.
Biorąc pod uwagę same rekomendacje biur maklerskich, warto pamiętać, że historycznie większość z nich ma zalecenie „kupuj” albo „trzymaj”, relatywnie mniej jest raportów z zaleceniem „sprzedaj”, więc taka wycena „bottom-up” indeksu bazująca na rekomendacjach będzie zazwyczaj pokazywać wyższy poziom. Dlatego warto korzystać z kilku metod i porównać wskazania z rekomendacji chociażby do wymienionych na początku wskaźników wyceny rynkowej, ale także umiejscowić te wskazania w szerokim otoczeniu gospodarczym.

Opinia
Na szerokim rynku nie brakuje atrakcyjnie wycenianych spółek

Mateusz Czyżkowski analityk rynków finansowych, DM XTB
W krótkim terminie przy notowanej ostatnio dynamice wzrostowej na polskim rynku akcji premia za ryzyko dla szerokiego benchmarku wydaje się relatywnie nieatrakcyjna, co może zniechęcać do krótkoterminowego dokonywania dużych transakcji. W tej materii nie sposób nie wspomnieć o widmie globalnej recesji, która – jeśli wystąpi – może stworzyć presję na przyszłe wyniki poszczególnych spółek giełdowych. Niemniej na GPW ciągle możemy znaleźć firmy, które oferują margines bezpieczeństwa, jeśli chodzi o relację perspektywy/wycena.
Perspektywa długoterminowa nadal wydaje się faworyzować rynkowe byki. Z fundamentalnego punktu widzenia skala ostatnich zwyżek ich notowań potwierdzona jest przez lepsze wskaźniki efektywności. Spółki o mniejszej kapitalizacji rynkowej systematycznie zwiększają swoje marże operacyjne oraz optymalnie wykorzystają swoje możliwości w zakresie posiadanego kapitału. Co ciekawe, konsensus analityczny zakłada, że trend ten będzie kontynuowany przynajmniej przez następnych kilka kwartałów.

Parkiet PLUS
Wysokie ceny aut i brak ładowarek hamują rozwój elektromobilności
Materiał Promocyjny
DANONE wraz z partnerami uruchamia pionierski program recyklingu kubków po jogurcie
Parkiet PLUS
Koszt posiadania elektrycznych ciężarówek powinien za dziesięć lat stać się znacząco niższy niż diesli
Parkiet PLUS
Trudny biznes przy siatce
Parkiet PLUS
Kobiety wchodzą do gry
Materiał Promocyjny
Największy ekran w domu, prawdziwa domowa instytucja
Parkiet PLUS
Racjonalne firmy wolą podnieść ceny niż zwolnić pracowników
Parkiet PLUS
Rafał Sonik: Chcemy czynić dobro