Spółka wkrótce zamierza rozpocząć badania kliniczne fazy II w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Całkowity koszt projektu to 49,5 mln zł. Przyznana spółce wartość dofinansowania wynosi 31,7 mln zł, zaś okres realizacji projektu został zaplanowany na lata 2022-2028. - Rozwój terapii cukrzycy typu 1 na etapie przedobjawowym (tzw. stadium 2) to obecnie bardzo gorący obszar badawczy zarówno w środowiskach naukowych, jak i w firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych. W ubiegłym tygodniu amerykańska agencja FDA zatwierdziła pierwszy na świecie lek oparty o przeciwciało anty-CD3 o nazwie Tzield (teplizumab) do stosowania w tym wskazaniu. Koszt 14-dniowej dożylnej terapii będzie wynosił niemal 194 tys. USD. Spółka Provention Bio posiadająca prawa do tego leku informuje, że w przyszłości rozważa również testowanie go w terapii skojarzonej z terapiami komórkowymi, co w naszej ocenie potwierdza duży potencjał rozwijanych przez PolTreg terapii komórkowych w tym wskazaniu – podkreśla Piotr Trzonkowski, prezes i założyciel PolTregu. - W przedobjawowych etapach rozwoju cukrzycy, komórek produkujących insulinę jest wyraźnie więcej niż w tzw. stadium 3, gdzie liczba tych komórek jest już na tyle mała, że dochodzi do rozwoju objawowej cukrzycy typu 1. Nasza terapia komórkowa, podobnie jak teplizumab daje możliwość działania ochronnego dla komórek beta trzustki produkujących insulinę, osłabiając w ten sposób reakcję autoimmunologiczną, co z kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia objawowej cukrzycy typu 1 – dodaje.

Według American Diabetes Association w 2019 r. tylko w USA na cukrzycę typu 1 chorowało około 1,9 miliona osób.

Zarząd PolTregu zapewnia, że sytuacja finansowa spółki jest bardzo stabilna. - Na koniec II kwartału 2022 r. na kontach spółki posiadaliśmy ponad 100 mln zł. Przyznane finansowanie daje nam jeszcze większy komfort finansowy i operacyjny. Naszym celem jest przeprowadzenie badań klinicznych zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi przy współpracy z doświadczonymi partnerami w obszarach klinicznych i regulacyjnych - zapewnia Mariusz Jabłoński, członek zarządu PolTregu.