Wzmożona aktywność kupujących była odpowiedzią na informację o pozyskaniu amerykańskiego inwestora. W wyniku zawarcia umowy inwestycyjnej z Biofund Capital Management inwestor obejmie 4,98 mln akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym tj. 49,99 głosów na walnym zgromadzeniu za wkład pieniężny w kwocie 13,8 mln zł oraz niepieniężny w postaci 100 proc. akcji w Kardiolytics. Cena emisyjna wynosić będzie 44,27 złotych za akcję.

W wyniku transakcji Medicalgorithmics stanie się właścicielem 100 proc. akcji w Kardiolytics, producenta algorytmów do automatycznej analizy zdjęć tomografii komputerowej serca, przeznaczonej do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej. Ponadto Biofund zobowiązał się zapewnić spółce finansowanie do kwoty 13,8 mln zł w okresie trzech lat od dnia objęcia akcji spółki, w zależności od uzasadnionych potrzeb Spółki oraz możliwości pozyskania finansowania od podmiotów trzecich na warunkach, sposobie i w terminach uzgodnionych z radą nadzorczą.

- Połączenie z Kardiolytics to kolejny kluczowy kamień milowy w działalności Medicalgorithmics. Dzięki niej powstanie silny podmiot z dużym doświadczeniem oraz rozległymi kompetencjami w rozwijaniu algorytmów do automatycznej analizy obrazów tomografii komputerowej serca i układu krwionośnego oraz sygnałów EKG - podkreśla Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics.

- Jako organizacja już posiadamy i pogłębiać będziemy wszystkie kompetencje niezbędne do zaprojektowania, rozwoju oraz certyfikacji wyrobów medycznych. Wykorzystujemy know-how i talent polskich naukowców i programistów do opracowywania innowacji stosowanych na skalę światową. Dostrzegamy liczne synergie w działalności spółki i Kardiolytics i jesteśmy przekonani, że potencjał ten przełoży się na wzrost wartości dla Akcjonariuszy. Działamy w obszarze diagnostyki kardiologicznej, więc nasze produkty trafiają do tej samej grupy odbiorców. W naszym zasięgu jest obecnie blisko 20 krajów, gdzie prowadzimy aktywną sprzedaż. Rozwijamy nasze produkty i usługi w oparciu o technologię sztucznej inteligencji – niedawno uzyskaliśmy zgodę FDA na wykorzystywanie naszego autorskiego systemu nowej generacji DeepRhytmAI w analizie sygnału EKG. Zastosowanie AI to przyszłość kardiologii. Dzięki temu skróci się czas niezbędny do przeprowadzenia pełnej i precyzyjnej diagnostyki, co znacząco zwiększy przeżywalność i wyleczalność pacjentów ze schorzeniami układu krwionośnego – dodaje.

Decyzję ws. emisji akcji niezbędnej do realizacji transakcji z Biofund podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics zwołane na 28 października 2022 r.