Kurs Molecure w czwartek przed południem rośnie o prawie 6 proc. do 17,5 zł. W trakcie sesji na rynek trafiła informacja dotycząca rozwoju cząsteczki OATD-02. Giełdowa spółka poinformowała dziś o złożeniu wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego dla OATD-02 do polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Spółka planuje przeprowadzić I fazę badania klinicznego OATD-02 z udziałem pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi, w tym rakiem jelita grubego, rakiem jajnika, rakiem trzustki lub rakiem nerkowokomórkowym.

- Dzisiejsze złożenie wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego stanowi istotny kamień milowy na ścieżce rozwoju cząsteczki OATD-02. Zobaczyliśmy już obiecujące dane przedkliniczne, potwierdzające znaczną aktywność przeciwnowotworową związku OATD-02, który na potencjał, aby poprawiać wyniki terapii w szerokim spektrum guzów litych. Oczekujemy podania OATD-02 pacjentom jeszcze w tym roku – zapowiada Marcin Szumowski, prezes Molecure.