Badanie jest częścią projektu AptaPheresis (PB002). Obejmuje on „rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej”. 

Celem badania jest wyselekcjonowanie z pobranego materiału biologicznego przeciwciała anty-AQP4. Typuje się, że to ono jest odpowiedzialne za proces patogenezy w organizmie pacjenta. Wyselekcjonowane przeciwciała użyte zostaną jako cel molekularny do selekcji aptamerów wykorzystanych jako cząsteczki aktywne w opracowywanym w ramach projektu AptaPheresis filtrze bimolekularnym. Selekcja zostanie przeprowadzona z użyciem własnej platformy PureApta.

Za pozyskanie materiału badawczego odpowiedzialny będzie Zespół Badawczy w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Jak czytamy w komunikacie, zgoda Komisji Bioetycznej otwiera Spółce drogę do wykorzystania pozyskanego materiału badawczego w przyszłych etapach realizacji projektu. Ich celem będzie m.in. potwierdzenie skuteczności opracowywanego rozwiązania terapeutycznego.