Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje Pure Biologics kosztowały 115,80 zł.

Jak zauważają autorzy rekomendacji spółka skupia się na rozwoju kandydatów na leki biologiczne first-in-class w terapiach immunoonkologicznych i wyrobów medycznych w terapiach chorób rzadkich. - Własne platformy do selekcji cząsteczek aktywnych (przeciwciał i aptamerów), ale przede wszystkim dofinansowanie projektów sięgające ponad 70 proc. ich wartości stanowią znaczące przewagi konkurencyjne – wskazują.

Zdaniem analityków Pure Biologics dobrze wpisuje się w obecne trendy w onkologii, rozwijając projekty lekowe: PB001 (bsAb w nowotworze jelita grubego i odbytu), PB003 (Ab-ligand w nowotworze płuc) i PB004 (bsAb w nowotworze piersi). Dodatkowo w zakresie wyrobów medycznych spółka pracuje nad dwoma filtrami z aptamerowym aktywnym złożem biomolekularnym wykorzystywanych do aferezy, czyli uzyskiwania płytek krwi, białych lub czerwonych krwinek z pełnej krwi człowieka.- Spółka planuje rozwijać kandydatów na leki i wyroby medyczne do końca pierwszej fazy badań klinicznych, a następnie projekty komercjalizować. Możliwa jest ich sprzedaż na etapie badań przedklinicznych lub IND/IMPD. Zakładając sukces w I fazie, szacujemy, że całkowita wartość płatna z góry, z tytułu pięciu opisanych powyżej projektów, może wynieść 131-195 mln USD – szacują analitycy.

Tekst jest skrótem rekomendacji DM BOŚ dla Pure Biologics. Jej autorem jest Sylwia Jaśkiewicz. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 18 maja, o godz. 7:20.