Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zyciorys Pawel Wojcik.pdfŻyciorys Pana Pawła Wójcika
  2. Zyciorys Robert Wietrzyk.pdfŻyciorys Pana Roberta Wietrzyka

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „LW Bogdanka”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał powołało w dniu dzisiejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzyletniej wspólnej kadencji:

- Pana Roberta Wietrzyka,
- Pana Pawła Wójcika,

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żadna z powołanych osób nie wykonuje innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w LW Bogdanka ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z powołanych osób nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 5 pkt. 5
Załączniki
Plik Opis
Zyciorys Pawel Wojcik.pdf
Zyciorys Pawel Wojcik.pdf
Życiorys Pana Pawła Wójcika
Zyciorys Robert Wietrzyk.pdf
Zyciorys Robert Wietrzyk.pdf
Życiorys Pana Roberta Wietrzyka

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2024-06-28 Sławomir Krenczyk Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
20240628_130508_1783238188_Zyciorys_Pawel_Wojcik.pdf

20240628_130508_1783238188_Zyciorys_Robert_Wietrzyk.pdf