Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2024.06.20_Projekty_uchwał_ZWZA_PL.pdfProjekty uchwał na ZWZA - 20.06.2024
  2. Uchwały_podjęte_przez RN_16.05.2024.pdfUchwały podjęte przez RN - 16.05.2024
  3. 2024.05.16_Sprawozdanie_z_wyników_oceny.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny - 16.05.2024
  4. 2024.05.16_Sprawozdanie_z_działalności_RN.pdfSprawozdanie z działalności RN - 16.05.2024
  5. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023
  6. CCC_Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-20
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […],
Zarząd CCC S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.
Załączniki
Plik Opis
2024.06.20_Projekty_uchwał_ZWZA_PL.pdf
2024.06.20_Projekty_uchwał_ZWZA_PL.pdf
Projekty uchwał na ZWZA - 20.06.2024
Uchwały_podjęte_przez RN_16.05.2024.pdf
Uchwały_podjęte_przez RN_16.05.2024.pdf
Uchwały podjęte przez RN - 16.05.2024
2024.05.16_Sprawozdanie_z_wyników_oceny.pdf
2024.05.16_Sprawozdanie_z_wyników_oceny.pdf
Sprawozdanie RN z wyników oceny - 16.05.2024
2024.05.16_Sprawozdanie_z_działalności_RN.pdf
2024.05.16_Sprawozdanie_z_działalności_RN.pdf
Sprawozdanie z działalności RN - 16.05.2024
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023
CCC_Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf
CCC_Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf
Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-20 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
2024-05-20 Łukasz Stelmach Prokurent
20240520_183439_0288850429_2024.05.16_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN.pdf

20240520_183439_0288850429_2024.05.16_Sprawozdanie_z_wynikow_oceny.pdf

20240520_183439_0288850429_2024.06.20_Projekty_uchwal_ZWZA_PL.pdf

20240520_183439_0288850429_CCC_Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf

20240520_183439_0288850429_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf

20240520_183439_0288850429_Uchwaly_podjete_przez_RN_16.05.2024.pdf