Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2024.06.20_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_PL.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA na 20.06.2024

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-20
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. („Walne Zgromadzenie”), które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach,
przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
2024.06.20_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_PL.pdf
2024.06.20_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_PL.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 20.06.2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-20 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
2024-05-20 Łukasz Stelmach Prokurent
20240520_182435_0964608707_2024.06.20_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_PL.pdf