Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Uchwały_ZWZA_16_05_2024.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-16
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL NETWORK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Digital Network SA („Spółka”) publikuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2024 roku wraz z informacją dotyczącą ilości ważnych głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu oraz informacją o ilości akcji głosujących w sprawie każdej uchwały „za” „przeciw” oraz „wstrzymano się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad, które zostały zakończone - nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały_ZWZA_16_05_2024.pdf
Uchwały_ZWZA_16_05_2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-16 Agnieszka Godlewska Prezes Zarządu
2024-05-16 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
20240516_135409_1726674132_Uchwaly_ZWZA_16_05_2024.pdf