Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Załącznik EBI RB 3_2024 - Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf

Zarząd ATC Cargo S.A. (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
· Marcin Karczewski - Prezes Zarządu
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu
Załącznik EBI RB 3_2024 - Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf
Załącznik EBI RB 3_2024 - Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-15 18:26:05 Marcin Karczewski Prezes Zarządu
2024-04-15 18:26:05 Wiktor Bąk Wiceprezes Zarządu
20240415_182605_0000152596_0000158176.pdf