Opierając się na analizach obecnych przepisów unijnych i krajowych, doszła ona do wniosku, że są m.in. zbyt restrykcyjne, przez co stanowią przeszkodę dla MŚP w pozyskiwaniu finansowania na rynkach kapitałowych w UE.

Zmiany w dyrektywie MiFID II – kluczowe propozycje