Wojna w Ukrainie i nowe lockdowny w Chinach znacznie pogorszyły bilans ryzyka, jakiego spodziewać się mogą firmy. Choć w krótkiej perspektywie zgromadzone zapasy gotówki zapobiegną gwałtownemu wzrostowi liczby niewypłacalności, to Allianz Trade przewiduje, że nie na długo i liczba niewypłacalnych firm wzrośnie o +10 proc. w 2022 oraz o +14 proc. w 2023 roku, osiągając poziom sprzed pandemii.

Co ważne, liczba firm zagrożonych niewypłacalnością (tzn. takich, które mogą w ciągu najbliższych czterech lat utracić zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań, na podstawie rentowności, kapitalizacji i pokrycia odsetek na 2021 rok) była w Europie ograniczona a nawet zmniejszyła się, szczególnie we Włoszech (z 11 proc. w 2020 do 7 proc. w 2021 roku) i we Francji (analogicznie z 15 proc. do 12 proc.).

Wreszcie, sezon wyników za I kwartał 2022 roku potwierdził, że spółki giełdowe były w stanie w znacznie większym stopniu przełożyć wyższe koszty na ceny.

- Spodziewamy się, że jeden na trzy kraje powróci do poziomu sprzed pandemii w zakresie liczby niewypłacalności w 2022 roku, a jeden na dwa kraje w 2023 roku. Rozbieżne tendencje wystąpią zwłaszcza w Europie Zachodniej: w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii do końca tego roku liczba upadłości przekroczy poziom z roku 2019, podczas gdy we Włoszech, Portugalii i krajach skandynawskich normalizacja nastąpi dopiero w 2023 roku - przewiduje Ana Boata, Dyrektor Działu Analiz Ekonomicznych w Allianz Trade.

Sławomir Bąk, członek zarządu Allianz Trade ds. oceny ryzyka prognozuje, że w Polsce nastąpi 12-proc. r/r wzrost liczby niewypłacalności firm - może już nie o tak znaczące prawie 70 proc. r/r jak w 2021 (z powodu wysokiej bazy), ale za to do rekordowego poziomu. I to pomimo bieżących dobrych wyników makroekonomicznych w I kwartale (8,5-proc. wzrost PKB r/r) – gdyż niewypłacalności są coraz częstsze nie z przyczyn popytowych, ale głównie kosztowych i podażowych: przede wszystkim w związku z drożejącymi energią i surowcami oraz brakiem komponentów i rąk do pracy (także z powodu wojny w Ukrainie - wyjazdem ukraińskich pracowników).