W ostatnich dniach dochodowość polskich papierów dziesięcioletnich porusza się w zakresie 5,4–5,5 proc. Niżej wskaźnik ten był tylko w lipcu. Dla funduszy inwestycyjnych listopad będzie zapewne kolejnym miesiącem zysków.

Rentowności polskich obligacji skarbowych w tym roku na ogół zniżkują (ceny rosną), choć przed październikowymi wyborami parlamentarnymi bywało nerwowo. W połowie lipca oprocentowanie papierów dziesięcioletnich spadło nawet do 5,3 proc., ale potem wzrosło nawet do 6 proc. W zeszłym miesiącu wskaźnik ten dwukrotnie testował okrągły poziom, ale ostatecznie na przełomie października i listopada doszło do wyraźnych spadków. W ostatnich dniach oprocentowanie papierów dziesięcioletnich raczej nie sięga więcej niż 5,5 proc., a umocnieniu krajowych papierów skarbowych mocno sprzyja poprawa nastrojów na globalnych rynkach, szczególnie w USA. Tam, po publikacji październikowych – lepszych od oczekiwań – danych o inflacji, nastąpił zwrot na rynku długu. W połowie zeszłego miesiąca dochodowość papierów dziesięcioletnich USA przekraczała nawet 5 proc., ale od kilku tygodni systematycznie zniżkuje. W środę wskaźnik ten sięgał 4,39 proc., co oznaczało powrót do poziomów z połowy września.

Jak przyznają analitycy Banku Gospodarstwa Krajowego, zmienność na rodzimym rynku długu pozostaje ograniczona, przy czym w ostatnich dniach poznaliśmy szereg danych makroekonomicznych. Stabilizacji sprzyjały również niewielkie ruchy na rynkach bazowych. Do tego poznaliśmy też raport Fedu z ostatniego posiedzenia FOMC. Jak jednak przypominają analitycy BGK, należy zauważyć, że sytuacja na przełomie października oraz listopada była inna niż obecnie. Dochodowość amerykańskich papierów oscylowała blisko wieloletnich szczytów, nastroje na rynkach akcji pozostawały słabe, niepewność co do rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie była większa, a przedstawiciele FOMC nie znali ostatnich odczytów z rynku pracy oraz CPI. Nie dziwi więc fakt, że rynek zignorował zapis dyskusji po ostatnim posiedzeniu FOMC. Eksperci BGK nie spodziewają się obecnie większej zmienności polskich papierów w związku z napływem danych z kraju i głównych rynków.

Już po dziesięciu miesiącach tego roku średnie wyniki dwóch grup funduszy obligacji długoterminowych oscylowały wokół 10 proc., natomiast portfele papierów krótkoterminowych miały na kontach po 8,1 proc. Listopad zapewne jeszcze poprawi tegoroczne stopy zwrotu z funduszy dłużnych. Jak dotąd fundusze obligacji długoterminowych w listopadzie poprawiły swoje stopy zwrotu o przynajmniej 1 pkt proc., natomiast produkty oparte na papierach o krótszym terminie zapadalności zyskały po około 0,8 proc.