Aktywa funduszy w Europie rosną, ale inwestorzy nie wierzą w akcje

Ogółem II kwartał dla europejskich funduszy akcji był udany, a aktywa pod zarządzaniem wzrosły. Mimo korzystnej sytuacji rynków akcji w tym okresie tego typu fundusze muszą realizować umorzenia.

Publikacja: 12.09.2023 21:00

Aktywa funduszy w Europie rosną, ale inwestorzy nie wierzą w akcje

Foto: Alex Kraus/Bloomberg

– Saldo sprzedaży funduszy typu UCITS w II kwartale było ujemne, co odzwierciedla większą ostrożność inwestorów wobec rynku akcji w obliczu rosnącej niepewności co do odporności gospodarki światowej na obecny poziom stóp procentowych – tłumaczył Bernard Delbecque, starszy dyrektor ds. ekonomii i badań w EFAMA.

Aktywa netto funduszy typu UCITS i AFI wzrosły w II kwartale o 2 proc., do 19,8 bln euro. Był to trzeci z kolei kwartał, w którym aktywa funduszy inwestycyjnych w Europie wzrosły, a na początku roku ich suma aktywów sięgała 19,09 bln euro. Jednocześnie wynik sprzedaży był najsłabszy od III kwartału 2022 r. Zainteresowanie inwestorów przygasło niemal we wszystkich kategoriach produktów. Fundusze UCITS w II kwartale odnotowały odpływy netto w wysokości 1 mld euro wobec napływów netto w wysokości 76 mld euro w I kwartale tego roku. Tego rodzaju fundusze akcji i mieszane były zmuszone obsłużyć umorzenia w wysokości odpowiednio po 13 mld euro i 21 mld euro. W dalszym ciągu jednak zaufaniem klientów cieszą się fundusze obligacji – w II kwartale trafiło do nich 35 mld euro, czyli nieco mniej niż w trzech pierwszych miesiącach tego roku, gdy klienci wpłacili do nich 51 mld euro.

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Tylko teraz dostęp do parkiet.com za 49 zł za każdy miesiąc!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Fundusze inwestycyjne
Wojciech Dębski, Rockbridge TFI: Końcówka roku może przynieść mocniejszą korektę akcji
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Fundusze inwestycyjne
Chińskie akcje wciąż na szarym końcu, ale widać pierwsze jaskółki
Fundusze inwestycyjne
Obligacje w walucie lokalnej to zyski z rentowności i umocnienia kursu
Fundusze inwestycyjne
Skład funduszy w ramach inPZU niebawem się rozszerzy
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Fundusze inwestycyjne
Korekta dosięgnęła akcji, obligacje przeszły suchą stopą
Fundusze inwestycyjne
Fundusz bez szczęścia do debiutu