Przypomnijmy – w lutym jedynie 220 spośród ponad 850 krajowych funduszy wypracowało zyski, natomiast był to drugi z rzędu całkiem udany miesiąc pod względem sprzedaży. Wśród nich znalazły się niektóre fundusze dłużne (m.in. polskich papierów skarbowych krótkoterminowych). Równocześnie to właśnie do funduszy dłużnych klienci wpłacili w lutym najwięcej nowych środków (około 650 mln zł), z czego większość zasiliła portfele funduszy obligacji krótkoterminowych – wynika z raportu serwisu Analizy.pl i IZFiA. Ostatecznie na koniec miesiąca wartość zarządzanych przez TFI środków spadła o 140 mln zł, do 273,1 mld zł. – W lutym na rynek funduszy inwestycyjnych nadal wpływał kapitał. Jest to już czwarty miesiąc z rzędu z dodatnim saldem nabyć i umorzeń. Podobnie jak w styczniu klienci najchętniej inwestowali w fundusze dłużne krótkoterminowe, zwłaszcza o uniwersalnym profilu inwestycyjnym – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA. – Kapitał pozyskiwały również fundusze zdefiniowanej daty. Z kolei sprzedaż funduszy akcji i mieszanych w ujęciu netto podobnie jak przed miesiącem pozostawała na stosunkowo niskim poziomie – zauważa Rusewicz.