Około 370 mld dolarów wycofali łącznie inwestorzy z długoterminowych funduszy amerykańskich w ubiegłym roku. W samym grudniu amerykańskie fundusze odnotowały odpływ netto rzędu 86 mld dolarów, pogłębiając ujemne saldo sprzedaży za cały rok.

Co ciekawe, znacznie bardziej umorzenia dotykały funduszy aktywnych, podczas gdy fundusze pasywne zdołały się przed tym uchronić. „Aktywnie zarządzane fundusze wykrwawiły się w 2022 r. na niewiarygodną kwotę 926 mld dolarów, co stanowi mniej więcej trzykrotność odpływów netto z 2018 r., czyli drugiego najgorszego roku w historii tego rynku” – podał Morningstar. Tymczasem amerykańskie fundusze pasywne przyciągnęły w zeszłym roku aż 556 mld dolarów wpłat netto. To dużo, choć i tak oznacza spadek o 42 proc. w porównaniu z rekordowym wynikiem prawie 1 bln dolarów wpłat w 2021 r.