Wprowadzenie nowego dokumentu (KID) było podyktowane rozporządzeniem PRIIPs – regulacją Unii Europejskiej, której celem jest dostarczenie prostej w odbiorze i wystandaryzowanej informacji dotyczącej różnego rodzaju produktów zbiorowego inwestowania.

Nowy dokument KID (ang. key information document) ma określony wzór, a wszystkie informacje muszą zmieścić się na trzech stronach A4. KID zawiera szereg różnych informacji, w tym dotyczące zmienności, scenariuszy stóp zwrotu, a także różnych parametrów kosztów.

Jak informuje serwis Analizy.pl., jedną ze zmian w porównaniu z KIID-ami jest zmiana wskaźnika służącego liczeniu ryzyka funduszy – z SRRI na SRI. Choć skala ryzyka pozostała bez zmian – od 1 (najniższe) do 7 (najwyższe ryzyko), to w przypadku SRI formuła obliczeniowa jest łagodniejsza. Na nowej skali granice przedziałów są dosyć odległe, w efekcie wiele funduszy o wyższej zmienności otrzymało niższą ocenę na skali, niż to było w przypadku SRRI.

85 proc.

funduszy ma obecnie niższą ocenę ryzyka na skali według SRI niż wcześniej według SRRI

Z szacunków Analizy.pl wynika, że po zmianie metodologii liczenia aż 85 proc. funduszy ma obecnie niższą ocenę ryzyka na skali według SRI niż według SRRI i to nierzadko o dwa, a w dwóch przypadkach nawet o 3 pkt. Według SRRI żaden z funduszy otwartych pod koniec 2022 r. nie spełniał kryteriów, by trafić do grupy najbardziej bezpiecznych (z jedynką), ale już według SRI najniższą ocenę ryzyka mają trzy fundusze.

Obecnie nie ma żadnego funduszu, który miałby najwyższą ocenę ryzyka (7), a i poziom 6 ma zaledwie garstka. Dla porównania według SRRI wysoką ocenę ryzyka (6/7) miało np. niemal 100 proc. funduszy akcji. paan