W dniach 22–23 czerwca odbędzie się tegoroczne Forum Funduszy, którego organizatorem jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Tym razem największe coroczne spotkanie branży funduszy inwestycyjnych przebiegnie pod hasłem „Ku przesileniu".

Środowisko funduszy rzeczywiście wyczekuje zmian, zarówno rynkowych, jak i legislacyjnych. Branża ma za sobą miesiące odpływów kapitału z funduszy, przede wszystkim dłużnych, i zarazem spadków aktywów pod zarządzaniem, związanych również z trudną sytuacją rynków obligacji i akcji. Szczególnie słabo wygląda część dłużna oferty funduszy, której aktywa w związku z przeceną obligacji i umorzeniami tylko w tym roku skurczyły się o kilkanaście procent.

Z drugiej strony przedstawiciele TFI od dłuższego czasu narzekają na rosnący balast administracyjny i koszty działalności. Dla mniejszych powierników problematyczny pozostaje sposób rozliczania się z dystrybutorami, ale nie ustają także głosy za poluzowaniem obecnych (wynoszących 2 proc.) limitów opłat za zarządzanie. Mniejsze TFI mają różne pomysły na powiększenie skali biznesu – część szuka sposobu na rozwój w akwizycjach, zarówno dystrybutorów, jak i innych TFI.

– Widzimy potrzebę przedyskutowania nowego podejścia do strategii inwestycyjnych oraz komunikowania się z klientami. Chcielibyśmy omówić te problemy tak, by wybrzmiały publicznie na najbliższym Forum Funduszy – mówiła „Parkietowi" Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Forum Funduszy to coroczne flagowe wydarzenie IZFiA. Skupia czołowych przedstawicieli rynku zarządzania aktywami i ich otoczenie biznesowe, niezależnych ekspertów oraz organy regulacyjne. Jak podkreśla IZFiA, celem Forum Funduszy jest zapewnienie uczestnikom najświeższych informacji i danych branżowych na wysokim poziomie, na styku sektora publicznego, prywatnego i wielostronnego, aby skuteczniej oddziaływać na przyszłość i kształt polityki instytucji wzajemnego inwestowania w Polsce.

„Parkiet" i „Rzeczpospolita" są patronami medialnymi wydarzenia.