- Niestety, wyzwania finansowe stojące jeszcze przed nami w roku 2024, wynikające z podjętych inwestycji, nakazują nam, w świetle niepewności co do sytuacji rynkowej, ostrożność w dystrybucji środków pieniężnych. Dlatego zarząd spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w bieżącym roku - wyjaśnia w liście do akcjonariuszy Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognora. W poprzednim roku spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy 209,1 mln zł, czyli 1,22 zł na akcję.

Cognor mocno odczuł w wynikach osłabienie koniunktury na rynku stali. W 2023 r. negatywny wpływ na wyniki miały zarówno mniejsze wolumeny sprzedaży licząc rok do roku (spadek o 22 proc.), jak i znaczny spadek cen asortymentu spółki. Do tego doszły jeszcze nieplanowane przestoje stalowni w Gliwicach spowodowanych przedłużającą się budową w nowej walcowni w Krakowie, która ograniczyła produkcję stali w grupie o niemal 20 proc. - Cała branża borykała się z luką inwestycyjną i zanotowała znacznie gorsze wyniki niż przed rokiem. Nam udało się przeciwważyć ten trend, ponieważ nasze przychody zostały wsparte sprzedażą zrealizowaną przez nowo przejęty JAP ( o 93,5 mln zł) oraz 321 mln zł ze sprzedaży energii i nadwyżek praw do emisji CO2. Słaby popyt i spadek spreadów na kęsach oraz wyrobach finalnych o odpowiednio 802 zł do tony oraz 346 zł do tony przyczynił się do pogorszenia naszej zyskowności brutto na sprzedaży – wyjaśnia Krzysztof Zoła, CFO i członek zarządu Cognora.

W 2023 roku spółka zanotowała 229,3 mln zł zysku netto, o oznacza spadek o ponad 60 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. EBITDA zmniejszyła się o rok do roku ponad 67 proc, osiągając 252,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 2,7 mld zł i były o prawie 26 proc. niższe niż rok wcześniej.