W 2023 r. elektroinstalacyjna grupa zanotowała rekordowe 532,2 mln zł przychodów i 40,7 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę w porównaniu z poprzednim rokiem odpowiednio o 24 proc. i 76 proc. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 74 proc. osiągając 57,5 mln zł.

W ocenie spółki tak dobre rezultaty finansowe są wynikiem dywersyfikacji obsługiwanych rynków i mimo zmniejszonego w 2023 roku udziału kontraktu na budowę zapory perymetrycznej na granicy polsko-białoruskiej, to działalność w innych segmentach, szczególnie energetycznym, zapewniła Spółce dynamiczny wzrost. - Wejście w nowe nisze rynkowe oraz twórczy rozwój innowacyjnych i atrakcyjnych dla odbiorców usług i rozwiązań pozwolił nam na 25 proc. wzrost przychodów i rekordowy, bo prawie 80 proc., wzrost wyniku w stosunku do i tak już bardzo dobrego 2022 roku – komentuje Artur Więznowski, prezes Elektrotimu.

Istotny, choć jednorazowy, wpływ na wyniki na poziomie skonsolidowanym miały problemy spółki zależnej Zeus. - Sytuacja Zeusa obciążyła wyniki grupy stratą rzędu ponad 20 mln zł. Jednak przychody na poziomie grupy sięgają 550 mln zł, a zyski przypadające na podmiot dominujący, nawet po zaksięgowaniu strat odnotowanych w Zeusie, przekroczyły 22 mln zł, czyli poziomy tak z roku 2022, jak i z lat wcześniejszych. Większość strat Zeusa w żaden sposób nie obciąża przepływów pieniężnych pozostałych podmiotów grupy, a ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego i następnie sprzedaż akcji tej spółki oznaczają, że ujemne kapitały własne netto wygenerowane przez tę spółkę ulegną odwróceniu już w I kwartale 2024 roku. Tym samym absolutna większość omawianych strat zniknie trwale ze sprawozdań Grupy Elektrotim – wyjaśnia prezes.

Poprzez skuteczne zarządzanie kontraktami, utrzymanie dyscypliny kosztowej oraz optymalizacji kosztów finansowania półce udało się istotnie poprawić swoją zdolność Elektrotimu do generowania zysku. Co istotne poziom kosztów wytworzenia rósł niż przychody ze sprzedaży. Spółka może się także pochwalić wzrostem efektywności mierzonym wolniejszym tempem wzrostu w kosztów wytworzenia w porównaniu z dynamiką przychodów, co osiągnięto m.in. poprzez działania optymalizacyjne, realizowaną politykę zakupową, zawieranie umów ramowych, waloryzację kontraktów i negocjowanie cen zakupu. Działania te miały na celu neutralizację negatywnego wpływu inflacji na rentowność kontraktów, a tym samym pozwoliły na utrzymanie planowanej marży na sprzedaży.

Jednocześnie zarząd Elektrotimu zarekomendował przeznaczenie na dywidendę blisko 25 mln zł z zysku za 2023 rok, co oznacza wypłatę 2,5 zł na akcję. Przy obecnym kursie wynoszącym 23 zł daje to stopę dywidendy w wysokości około 10,9 proc. Przed rokiem spółka wypłaciła 1,5 zł dywidendy na walor.