Klepsydra pokazuje wyniki i zdradza plany na przyszłość

Mimo trudnego rynku, pogrzebowa grupa w 2023 r. mocno zwiększyła przychody i wypracowała zyski. Co planuje na 2024 r.?

Publikacja: 21.02.2024 12:32

Grupa Klepsydra

Grupa Klepsydra

Foto: materiały prasowe

Przychody spółek z grupy kapitałowej Klepsydry w 2023 r. wyniosły blisko 35,2 mln zł, EBITDA 7,1 mln zł, a zysk netto 4,6 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 29,6 mln zł, 7,9 mln zł oraz 5,1 mln zł. Zarząd podkreśla, że po wykluczeniu zdarzeń jednorazowych, zyskowność grupy jest na poziomie porównywalnym do tej z 2022 r. - mimo spadku rynku o 9 proc.

Grupa ocenia, że w 2024 r. możliwy jest dwucyfrowy wzrost przychodów. Chce też utrzymywać solidną marżę.

- Naszą ambicją jest, aby nie schodzić poniżej marży 20 proc. EBITDA - powiedział podczas konferencji wiceprezes Paweł Łapiński. Wpływ na biznes spółki będzie mieć planowane podniesienie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł.

W 2023 r. Klepsydra przeprowadziła łącznie 2 562 pochówki, 8 484 kremacje oraz obsłużyła 650 międzynarodowych zleceń transportu zmarłych. W 2023 r. rynek ustabilizował się na poziomie sprzed pandemii, co oznacza wspomniany już spadek względem 2022 r. o 9 proc. Grupa przewiduje, że w 2024 r. śmiertelność w Polsce może być zbliżona do ubiegłorocznej. Z kolei według danych i prognoz GUS, w ciągu najbliższych 20 lat śmiertelność będzie systematycznie rosła i w 2046 r. może dojść do 500 tys. zgonów rocznie (m.in. efekt starzenia się społeczeństwa).

W czerwcu 2023 r. Klepsydra w wyniku odwrotnego przejęcia notowanej na NewConnect spółki Merit, jako pierwsza firma z segmentu funeralnego weszła na GPW. Zapowiada umacnianie pozycji rynkowej zarówno poprzez rozwój organicznym jak i akwizycje. Dwie zostały już zrealizowane. To przejęcie PUK (pod koniec czerwca 2023 r.) oraz firmy Sotor (zawarcie umowy warunkowej w listopadzie 2023 r., spełnienie warunku w styczniu 2024 r.). Ponadto w styczniu tego roku grupa pozyskała akcjonariusza branżowego - spółkę Global Funeral Services z Hiszpanii. Objęła ona w sumie ponad 3,3 mln akcji nowej emisji serii H, które łącznie stanowią blisko 14-proc. udział w kapitale zakładowym grupy. Tym samym pozyskała ona ponad 23 mln zł na dalsze akwizycje. Na celowniku ma firmy działające w dużych lub średnich miastach Polski.

- W najbliższych pięciu latach chcemy zbudować silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów i posiadającą do 10 proc. rynku - zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej Marek Cichewicz, prezes Klepsydry. Na realizację przejęć grupa chce przeznaczać rocznie do 80 proc. zysku netto, a począwszy od 2025 r. (z zysku za 2024 r.) planuje wypłacać inwestorom dywidendę w wysokości do 20 proc. zysku.

Notowania Klepsydry podczas środowej sesji spadają o ponad 3 proc. i obecnie oscylują w okolicach 12-13 zł, co implikuje prawie 260 mln zł kapitalizacji. W dłuższej perspektywie (1,5 roku-2 lata) grupa może przenieść się na rynek główny, ale na razie nie jest to dla niej priorytet. Od kilku tygodni kurs porusza się w trendzie wzrostowym. W okresie lipiec - grudzień oscylował w przedziale 6-7 zł. Od stycznia 2024 r. poszedł w górę o ponad 80 proc.

Firmy
Grupa Kęty: dywidenda niższa niż przed rokiem
Firmy
Nierentowne spółki Boryszewa w Niemczech chcą ogłosić upadłość
Firmy
Grupa Boryszew w nowej odsłonie
Firmy
Zdarzenia jednorazowe mogą mocno zmienić wyniki giełdowych firm
Firmy
Boryszew z nową strategią do 2028 roku
Firmy
Grupa Boryszew zapowiada nowe otwarcie